Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2008 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2008

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 446 Mkr (429).

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 125,4 Mkr (135,7)

• Resultat efter skatt uppgick till 113,7 Mkr (104,4), vilket motsvarar
0,87 kr/aktie (0,80).

• Uthyrningsgraden uppgår till 92 procent (2007-12-31, 92 procent)
inklusive projektfastigheter.Stockholm 2008-04-23
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0003.pdf