Årsredovisning Atrium Ljungberg 2007 - Atrium Ljungberg

Årsredovisning Atrium Ljungberg 2007

Atrium Ljungbergs årsredovisning för 2007 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.atriumljungberg.se.

Årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägarna i slutet av vecka 12 samt kan beställas via Atrium Ljungbergs huvudkontor 08-615 89 00 och webbplats www.atriumljungberg.se.
Stockholm 2008-03-11
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0009.pdf
wkr0003.pdf