Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009

• Nettoomsättning uppgick till 495 Mkr (446) • Resultat före värdeförändringar uppgick till 161,3 Mkr (128,6) • Orealiserade värdeförändringar uppgick till -111,0 Mkr (0,0) • Resultat efter skatt uppgick till 37,9 Mkr (113,7) vilket motsvarar 0,29 kr/aktie (0,87) • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 211 Mkr (262) - Det är glädjande att vi i rådande marknadsläge kan redovisa en så stark resultattillväxt av den löpande verksamheten, säger VD Anders Nylander. Det är också mycket glädjande att vår projektutveckling går bra och att vi kan fortsätta att hålla ett högt investeringstempo. Stockholm 2009-04-24 Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0009.pdf
wkr0013.pdf