Årsredovisning Atrium Ljungberg 2008 - Atrium Ljungberg

Årsredovisning Atrium Ljungberg 2008

Atrium Ljungbergs årsredovisning för 2008 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.atriumljungberg.se. Årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägarna i mitten av vecka 12 samt kan beställas via Atrium Ljungbergs huvudkontor 08-615 89 00 och webbplats www.atriumljungberg.se. Stockholm 2009-03-09 Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0003.pdf
wkr0014.pdf