Finansiella rapporter

9 jul -13, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013

Rapport
19 apr -13, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013

Rapport
11 mar -13, 11:00 - Finansiell rapport

Årsredovisning Atrium Ljungberg 2012

Rapport
22 feb -13, 09:30 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2012

Rapport
18 okt -12, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2012

Rapport
10 jul -12, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012

Rapport
19 apr -12, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012

Rapport
5 mar -12, 10:08 - Finansiell rapport

Årsredovisning Atrium Ljungberg 2011

 

Rapport
20 feb -12, 09:30 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2011

· Nettoomsättningen ökade till 2 018 mkr (1 936) varav hyresintäkter uppgick till 1 686 mkr (1 614). · Driftöverskottet från fastighetsförvaltninge...

Rapport
21 okt -11, 12:09 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2011

 

Rapport
Kontakta oss