Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

- Det råder ett högt tempo i fastighetsbranschen. Aktiviteten på transaktionsmarknaden är fortsatt hög och hyresmarknaden är stark. Våra omförhandlingar under perioden har varit positiva och hyresintäkterna för jämförbart bestånd ökade med 4,5 procent. Nettouthyrningen för andra kvartalet uppgick till hela 70 miljoner kronor där vår största uthyrning är till Järfälla kommun avseende Bas Barkarby, kommenterar Atrium Ljungbergs vd Annica Ånäs.

- Vi har etablerat oss på en ny delmarknad genom att göra ett miljardförvärv av en kontorsfastighet i Sundbyberg, en kommun som växer och planerar för flera stora utvecklingsprojekt. Vi vill vara med i utvecklingen av området och hoppas på att expandera där i framtiden, avslutar Annica Ånäs.

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 139 mkr (1 187) varav hyresintäkter ökade till 1 062 mkr (1 037).

  • Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2016-12-31, 94), inklusive projektfastigheter.

  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 731 mkr (701), en ökning med 4,3 procent. Ökningen i driftöverskottet är främst hänförlig till fastighetsförvärv och uthyrningar. Överskottsgraden ökade till 69 procent (68).

  • Resultat före värdeförändringar ökade till 472 mkr (461).

  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 973 mkr (1 184). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till - 559 mkr (205) då marknadsräntorna under perioden har sjunkit på de löptider som derivat har tecknats.

  • Periodens resultat uppgick till 702 mkr (1 444), vilket motsvarar 5,27 kr/aktie (10,84). Förändringen förklaras i huvudsak av orealiserade värdeförändringar på fastigheter och derivat.

  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 407 mkr (313).

  • Förvärv av fastigheter uppgick till 453 mkr (871).

  • Prognosen för 2016 höjs till 940 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt främst med anledning av genomförda fastighetsförvärv.

Nacka, 2016-07-12
Atrium Ljungberg AB (publ) 

Delårsrapport jan-jun 2016
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 160712 Delårsrapport jan-jun 2016

Ladda ner bild