Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

- Vi har genomfört flera positiva omförhandlingar och uthyrningar de tre första kvartalen vilket resulterat i att hyresintäkterna för jämförbart bestånd ökade med 4,5 procent. Vår nettouthyrning under samma period uppgick till drygt 90 miljoner kronor vilket borgar för högre hyresintäkter i framtiden, kommenterar Atrium Ljungbergs vd Annica Ånäs. 

- Vi fortsätter att arbeta systematiskt med vårt hållbarhetsarbete. Därför är det mycket glädjande att vi i oktober fick utmärkelsen för årets bästa Breeam-projekt av organisationen Sweden Green Building Council. Utmärkelsen avser en nybyggnad i Gränbystaden i Uppsala där vårt målinriktade sätt att utöka sociala funktioner och anlägga mötesplatser lyfts fram, avslutar Annica Ånäs.

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 711 mkr (1 830) varav hyresintäkter ökade till 1 597 mkr (1 571).

  • Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2016-01-01, 94), inklusive projektfastigheter.

  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 115 mkr (1 084), en ökning med 2,9 procent. Ökningen beror främst på tillskott från förvärvade fastigheter, nyuthyrningar och omförhandlingar. Överskottsgraden ökade till 70 procent (69).

  • Resultat före värdeförändringar ökade till 737 mkr (718).

  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 1 289 mkr (1 400). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -613 mkr (39) då marknadsräntorna under perioden har sjunkit på de löptider som derivat har tecknats.

  • Periodens resultat uppgick till 1 121 mkr (1 684), vilket motsvarar 8,41 kr/aktie (12,64). Förändringen förklaras i huvudsak av orealiserade värdeförändringar på derivat.

  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 620 mkr (500).

  • Förvärv av fastigheter uppgick till 1 467 mkr (872).

  • Prognosen för 2016 uppgår oförändrat till 940 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt.

Nacka, 2016-10-21
Atrium Ljungberg AB (publ)

Delårsrapport januari-september 2016
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 161021 Delårsrapport jan-sep 2016

Ladda ner bild