Finansiella rapporter

10 jul -18, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

- Jag är stolt över att vi under första halvåret erhållit två markanvisningar inom Stockholms stad. Den första avser Mälarterassen i det framväxand...

Rapport Presentation Webbcast
20 apr -18, 08:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Rapport
16 feb -18, 13:00 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2017

Rapport
18 okt -17, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Rapport
12 jul -17, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Rapport
20 apr -17, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

– Vår uthyrning till Nordisk Film har möjliggjort att vi under året kan starta nya projekt i Uppsala och Malmö. Med en ny markanvisning i Uppsala...

Rapport
Kontakta oss