Delårsrapport januari – juni 2023 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport januari – juni 2023

– Vi har en fortsatt positiv nettouthyrning och ett förvaltningsresultat som ökar med 24%, tack vare god hyrestillväxt, bra kostnadskontroll och ett stabilt räntenetto, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg. I juni lanserade vi Stockholm Wood City – världens största stadsbyggnadsprojekt i trä. Jag är fantastiskt stolt över detta initiativ som fått stor internationell uppmärksamhet. Det är en milstolpe, inte bara för vårt bolag utan också för svensk innovationsförmåga, avslutar Annica Ånäs.
 • Hyresintäkterna uppgick till 1 411 mkr (1 218), varav ökningen i jämförbart bestånd var 12,2% (2,3).
   
 • Driftöverskottet uppgick till 987 mkr (818), varav jämförbart bestånd ökade med 15,0% (1,3). 
   
 • Projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 176 mkr (105) och bruttoresultatet till 1 mkr (-19).
   
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 658 mkr (550) motsvarande 5,22 kr/aktie (4,35).
   
 • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till -989 mkr (4 051) varav projektvinster uppgick till 20 mkr (1 243).
   
 • Periodens resultat uppgick till -440 mkr (4 873), motsvarande -3,49 kr/aktie (38,58).
   
 • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 31 mkr (96), varav bolaget själv sagt upp -5 mkr (-28) inför kommande projekt.
   
 • Periodens investeringar uppgick till 1 006 mkr (4 710) varav förvärv 0 mkr (3 728). Fastighetsförsäljningar uppgick till 1 825 mkr (49). Under andra kvartalet färdigställdes Parkhusen kv 2 i Gränbystaden i Uppsala varvid 27 mkr vinstavräknades motsvarande 54% tillträdda lägenheter.
   
 • Substansvärde kr/aktie uppgick till 264,42 motsvarande en minskning om 1,3%, justerat för lämnad utdelning.


Nacka, 2023-07-06
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2023 kl. 07.30 CET.

Delårsrapport januari – juni 2023
Pressmeddelande

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2