Atrium Ljungbergs års- och hållbarhetsredovisni... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungbergs års- och hållbarhetsredovisning 2022

Den svenska versionen av Atrium Ljungbergs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.al.se.

En engelsk version av års- och hållbarhetsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen under vecka 12.


Nacka, 2023-03-01
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2023 kl. 07.30 CET.

Atrium Ljungberg Års- och hållbarhetsredovisning 2022 (pdf)
atri-2022-12-31-sv.zip
Pressmeddelande
atri-2022-12-31-sv preview

Ladda ner bild