Atrium Ljungbergs årsredovisning och... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungbergs årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2021 är publicerad

Den svenska versionen av Atrium Ljungbergs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.al.se.

Under vecka 11 kommer den tryckta versionen att distribueras till de aktieägare som har önskat en sådan. Den kan även beställas genom att kontakta Atrium Ljungberg på tel. 08- 615 89 00 eller info@al.se.

En engelsk version kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen den 21 mars.


Nacka, 2022-03-02
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2022 kl. 07.30 CET.

Års- och hållbarhetsredovisning 2021 (pdf)
atri-2022-12-31-sv preview
atri-2022-12-31-sv.zip
Pressmeddelande

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2