Delårsrapport januari – mars 2023 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport januari – mars 2023

– Vi startar året med att leverera ett starkt förvaltningsresultat i ett fortsatt utmanande omvärldsläge. Under det första kvartalet sålde vi Skotten 6 på Drottninggatan i Stockholm. En affär i linje med vår portföljstrategi som samtidigt förstärker vår finansiella ställning, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
 • Hyresintäkterna uppgick till 712 mkr (600), varav ökningen i jämförbart bestånd var 11,7% (2,6).
   
 • Driftöverskottet uppgick till 489 mkr (391), varav jämförbart bestånd ökade med 14,9% (1,5). 
   
 • Projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 84 mkr (56) och bruttoresultatet till -1 mkr (-6).
   
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 326 mkr (281) motsvarande 2,58 kr/aktie (2,23).
   
 • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till -401 mkr (1 309) varav projektvinster uppgick till 10 mkr (602).
   
 • Periodens resultat uppgick till -292 mkr (1 870), motsvarande -2,32 kr/aktie (14,81).
   
 • Nettouthyrningen för kvartalet uppgick till 8 mkr (44), varav bolaget själv sagt upp -3 mkr (-10) inför kommande projekt.
   
 • Kvartalets investering uppgick till 466 mkr (463). Inga förvärv gjordes under kvartalet. Fastighetsförsäljningar uppgick till 1 818 mkr (-).
   
 • Substansvärde kr/aktie uppgick till 266,70 motsvarande en minskning om 0,5%, justerat för lämnad utdelning.
   

Nacka, 2023-04-14
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2023 kl. 07.30 CET.

Delårsrapport januari – mars 2023
Pressmeddelande

Ladda ner bild