Delårsrapport januari – september 2022 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport januari – september 2022

I utmanande tider behöver vi vara snabbfotade och ställa om utifrån nya förutsättningar. I sådana tider är det glädjande att vi detta kvartal fortsätter leverera en positiv nettouthyrning, har en tillväxt i resultat före värdeförändringar om 33% och fortsatt tempo i affären, bland annat genom två nytecknade exploateringsavtal, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
 • Hyresintäkterna uppgick till 1 879 mkr (1 692), varav ökningen i jämförbart bestånd var 3,9 % (0,5).
   
 • Driftöverskottet uppgick till 1 262 mkr (1 153), varav jämförbart bestånd ökade med 1,0 % (1,2). 
   
 • Projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 484 mkr (697) och bruttoresultatet till 30 mkr (114).
   
 • Resultat före värdeförändringar uppgick till 897 mkr (945) motsvarande 7,10 kr/aktie (7,45).
   
 • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 4 138 mkr (1 592) varav projektvinster uppgick till 1 412 mkr (767).
   
 • Periodens resultat uppgick till 5 305 mkr (2 318), motsvarande 42,02 kr/aktie (18,28).
   
 • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 124 mkr (12), varav bolaget själv sagt upp -30 mkr (-26) inför kommande projekt.
   
 • Periodens investering uppgick till 5 370 mkr (1 596) varav 3 729 mkr (25) förvärv.
   
 • Substansvärde kr/aktie uppgick till 280,08 motsvarande en ökning om 16 %, justerat för lämnad utdelning, jämfört med ingången av året.
   

Nacka, 2022-10-14
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2022 kl. 07.30 CET.

Delårsrapport Januari-september 2022
Pressmeddelande

Ladda ner bild