Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

– Under första kvartalet ökade driftöverskottet med närmare fyra procent trots förra årets försäljningar av fyra handelsfastigheter. Vi fortsätter att arbeta aktivt med strategiska förvärv och har på kort tid förvärvat fastigheter i Malmö och Kista till ett underliggande värde av 450 miljoner kronor, kommenterar Atrium Ljungbergs vd Annica Ånäs. – Vi upplever en stark hyresmarknad och omförhandlingar som vi genomför nu kommer ha positiv effekt på våra hyresintäkter i framtiden. Det är också positivt att vår bostadssatsning är igång och vi planerar för flera projektstarter under 2016 och 2017, avslutar Annica Ånäs.

  • Nettoomsättningen uppgick till 564 mkr (580) varav hyresintäkter ökade till 524 mkr (515).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2015-12-31, 94), inklusive projektfastigheter.
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 357 mkr (344), en ökning med 3,8 procent. Överskottsgraden ökade till 68 procent (67). Ökningen i driftöverskottet är främst hänförlig till fastighetsförvärv och uthyrningar.
  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 223 mkr (223).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 14 mkr (366). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -311 mkr (-199) då marknadsräntorna under perioden har sjunkit på de löptider som derivat har tecknats.
  • Periodens resultat uppgick till -57 mkr (306), vilket motsvarar -0,43 kr/aktie (2,29). Förändringen förklaras i huvudsak av orealiserade värdeförändringar på fastigheter och derivat.
  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 201 mkr (149).
  • Förvärv av fastigheter uppgick till 121 mkr (0).
  • Prognosen för 2016 uppgår till 925 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt.

Nacka, 2016-04-22
Atrium Ljungberg AB (publ) 

Delårsrapport jan-mar 2016
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 160422