Årsredovisning 2015 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Årsredovisning 2015

Den svenska versionen av Atrium Ljungbergs årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig via bolagets webbplats, www.atriumljungberg.se. I slutet av vecka 13 kommer den tryckta versionen av årsredovisningen att distribueras till aktieägare som har önskat en tryckt version.

Årsredovisningen kan även beställas via www.atriumljungberg.se eller genom att kontakta Atrium Ljungberg på tel. 08- 615 89 00 eller info@atriumljungberg.se.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen från och med i början av april.

Nacka, 2016-03-11
Atrium Ljungberg AB (publ) 

Årsredovisning 2015
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 160311 Årsredovisning 2015