Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009

• Nettoomsättningen uppgick till 997 Mkr (901) • Resultat före värdeförändringar uppgick till 317,9 Mkr (254,7) • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen har ökat med 15 procent för jämförbart bestånd efter justeringar för köpta och sålda fastigheter • Orealiserade värdeförändringar uppgick till -274,8 Mkr (-207,9) • Resultat efter skatt uppgick till 28,8 Mkr (62,2) vilket motsvarar 0,22 kr/aktie (0,48) • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 484 Mkr (571) • Prognosen för 2009 uppgår till 640 Mkr för resultat före värdeförändringar och skatt. Motsvarande resultat för 2008 uppgick till 537 Mkr.

- Jag är stolt över att vi mitt i en lågkonjunktur kan leverera en kraftig ökning av driftöverskottet i fastighetsförvaltningen, säger VD Anders Nylander. Det visar att vi varit lyckosamma i vår projektutveckling, nyuthyrning och kundvård. Jag är också nöjd med att vi håller en fortsatt hög investeringstakt i säkra, framtidsinriktade utvecklingsprojekt. Stockholm 2009-07-10 Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0011.pdf
wkr0013.pdf