Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

 • Nettoomsättningen ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyresintäkter ökade till 1 037 mkr (981).
   
 • Uthyrningsgraden ökade till 94 procent (2014-12-31, 93), inklusive projektfastigheter.

 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 701,4 mkr (656,8), vilket motsvarar en överskottsgrad om 68 procent (67). Ökningen i driftöverskottet är i huvudsak hänförlig till färdigställda projekt och fastighetsförvärv.

 • Resultat före värdeförändringar ökade till 461,1 mkr (424,2).

 • Orealiserade värdeförändringar fastigheter ökade till 1 184,4 mkr (426,1) främst på grund av marknadens lägre avkastningskrav samt högre hyresnivåer till följd av omförhandlingar och nyuthyrningar. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 204,6 mkr (-454,5) då marknadsräntorna på längre löptider stigit.

 • Periodens resultat uppgick till 1 443,9 mkr (311,0), vilket motsvarar 10,84 kr/aktie (2,38). Ökningen förklaras i huvudsak av ökade fastighetsvärden, orealiserade värdeförändringar på derivat samt ett ökat driftöverskott på grund av färdigställda projekt och fastighetsförvärv.

 • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 313 mkr (345).
   
 • Förvärv av fastigheter uppgick till 871 mkr (620).

 • Prognosen för 2015 höjs till 940 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt.

- Det är glädjande att kunna summera ett mycket starkt första halvår. Driftöverskottet ökade med sju procent och resultat före värdeförändringar och skatt med nio procent. Vi har haft en hög aktivitet i vår verksamhet som resulterat i ökad nettouthyrning och skapat ytterligare projektmöjligheter för framtiden. 

- Jag är också mycket nöjd med att vi har genomfört vårt första förvärv i Göteborg. Här, i stadsdelen Lindholmen, har vi funnit exakt det vi letat efter, en plattform kring vilken vi kan bygga både en lokal organisation och en fortsatt expansion, säger Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund.  

Nacka, 2015-07-10
Atrium Ljungberg AB (publ

Delårsrapport jan-jun 2015
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 150710 Delårsrapport jan-jun 2015