Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 562 mkr (579) varav hyresintäkter ökade till 495 mkr (488).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 95 procent (2013-12-31, 95), inklusive projektfastigheter.
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 328,6 mkr (305,3).
  • Resultat före värdeförändringar ökade till 210,5 mkr (188,7).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 0,0 mkr (0,0). Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -190,6 mkr (121,5).
  • Periodens resultat uppgick till 16,9 mkr (241,8), vilket motsvarar 0,13 kr/aktie (1,86).
  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 185 mkr (320). Förvärv av fastigheter uppgick till 620 mkr (0).
  • Prognosen för 2014 uppgår oförändrat till 800 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt.
     

– Vi har en stabil resultatutveckling och hög aktivitet i våra affärer. Driftöverskottet ökar med 8 procent och resultat före värdeförändringar och skatt ökar med närmare 12 procent. Genom förvärvet av
Dimman 11 i Malmö tar vi ett nytt steg in på Malmömarknaden, för första gången med ett kontorsläge utanför Stockholm. Vi fortsätter arbetet med att skapa nya affärsmöjligheter och har ett bra utgångsläge för resten av året, kommenterar Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund.

Nacka 2014-04-15
Atrium Ljungberg AB (publ)

Delårsrapport jan-mars 2014
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 140415