Atrium Ljungbergs årsredovisning och... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungbergs årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2020 är publicerad

Den svenska versionen av Atrium Ljungbergs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.al.se.

Under vecka 12 kommer den tryckta versionen att distribueras till de aktieägare som har önskat en sådan. Den kan även beställas genom att kontakta Atrium Ljungberg på tel. 08- 615 89 00 eller info@al.se.

En engelska version kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen den 23 mars.

Nacka, 2021-03-02
Atrium Ljungberg AB (publ) 


Denna information är sådan som Atrium Ljungberg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-02 08:30 CET.

Års- och hållbarhetsredovisning 2020
Årsredovisning 2020 ESEF.zip
Pressmeddelande Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2020

Ladda ner bild