Delårsrapport januari - september 2020 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport januari - september 2020

– Vi ser en ökad aktivitet på marknaden under det tredje kvartalet. Det är glädjande att försäljningen av våra nyproducerade bostadsrättslägenheter går så bra, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
 • Nettoomsättningen ökade till 2 166 mkr (2 073) varav hyresintäkter uppgick till 1 789 mkr (1 933).
   
 • Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (92), inklusive projektfastigheter.
   
 • Nettouthyrningen för perioden uppgick till -2 mkr (-75) varav 17 mkr (-42) avsåg projektfastigheter.
   
 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 1 205 mkr (1 339). Överskottsgraden uppgick till 67 procent (69).
   
 • Resultat före värdeförändringar uppgick till 842 mkr (945).
   
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -742 mkr (1 597).
  För det tredje kvartalet var motsvarande siffra 467 mkr (283).
  Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -285 mkr (-554).
   
 • Periodens resultat uppgick till 177 mkr (1 762), vilket motsvarar 1,37 kr/aktie (13,55).
   
 • Investering i egna fastigheter ökade till 1 809 mkr (1 217).
   
 • Förvärv av fastigheter uppgick till 266 mkr (1 166).
   
 • Försäljning av fastigheter ökade till 3 979 mkr (1 031).
   
 • Tillfälliga Coronarabatter uppgick till netto 39 mkr, varav 1 mkr var hänförligt till det tredje kvartalet.

 

Nacka, 2020-10-15
Atrium Ljungberg AB (publ)

 

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-15 07:30 CET.

Delårsrapport jan-sep 2020
Pressmeddelande Delårsrapport jan-sep 2020

Ladda ner bild