Delårsrapport januari - mars 2020 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport januari - mars 2020

– Vi presenterar ett stabilt resultat för första kvartalet men Coronapandemins framtida effekter är svårbedömda, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
 • Nettoomsättningen ökade till 733 mkr (665) varav hyresintäkter ökade till 648 mkr (633). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 1,6 procent.
   
 • Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (93), inklusive projektfastigheter.
   
 • Nettouthyrningen uppgick till 9 mkr (-33) varav 20 mkr (-15) avsåg projektfastigheter.
   
 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 435 mkr (427). Överskottsgraden uppgick till 67 procent (67).
   
 • Resultat före värdeförändringar ökade till 311 mkr (306).
   
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -1 486 mkr (148). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -236 mkr (-160).
   
 • Periodens resultat uppgick till -1 134 mkr (220), vilket motsvarar -8,74 kr/aktie (1,69).
   
 • Investeringar i egna fastigheter ökade till 570 mkr (398).
   
 • Ingen prognos lämnas för 2020. Den tidigare prognosen som lämnades i bokslutskommunikén 2019 för resultat före värdeförändringar uppgick till 1200 mkr. Efter den prognosen har Farsta Centrum sålts. Till det kommer att Coronapandemins effekter är svårbedömda både avseende hyresgästers behov av eventuella hyreslättnader och påverkan på Atrium Ljungberg av eventuella konkurser och framförallt avseende under hur lång tid Coronapandemin kommer pågå.
   

Nacka, 2020-04-16
Atrium Ljungberg AB (publ)

Delårsrapport januari-mars 2020
Pressmeddelande

Ladda ner bild