Bokslutskommuniké 2019 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Bokslutskommuniké 2019

– 2019 har varit ett intensivt år. Vi går in i 2020 med en fantastisk projektportfölj och en organisation som är väl rustad för en långsiktig investeringstakt om två miljarder om året i egna utvecklingsprojekt. Vi levererar ett stabilt resultat helt i linje med våra strategiska vägval, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
 • Nettoomsättningen ökade till 2 811 mkr (2 629) varav hyresintäkter ökade till 2 577 mkr (2 412). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 5,9 procent.
   
 • Uthyrningsgraden uppgick till 93 procent (95), inklusive projektfastigheter.
   
 • Nettouthyrningen uppgick till - 82 mkr (144) varav -46 mkr (92) avsåg projektfastigheter.
   
 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 733 mkr (1 648), exklusive effekten av införandet av IFRS, en ökning med 5,2 procent. Överskottsgraden uppgick till 67 procent (68).
   
 • Resultat före värdeförändringar ökade till 1 234 mkr (1 214).
   
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 2 283 mkr (2 516).
  Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -90 mkr (-70).
   
 • Periodens resultat uppgick till 2 807 mkr (3 453), vilket motsvarar 21,59 kr/aktie (26,15).
   
 • Investeringar i egna fastigheter ökade till 1 810 mkr (1 758).
   
 • Förvärv av fastigheter uppgick till 1 174 mkr (1 727).
   
 • Försäljningar av fastigheter uppgick till 1 031 mkr (2 662)
   
 • Prognosen för 2020 uppgår till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar.
  Resultat efter skatt bedöms uppgå till 948 mkr, motsvarande 7,29 kr/aktie.

Nacka, 2020-02-07
Atrium Ljungberg AB (publ)

Bokslutskommuniké 2019
Pressmeddelande 200207_Bokslutskommuniké 2019

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2