Delårsrapport januari - mars 2021 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport januari - mars 2021

– Vi levererar ett stabilt resultat för första kvartalet, säger Annica Ånäs vd Atrium Ljungberg, och fortsätter, det är glädjande att intresset är fortsatt stort för våra bostäder.
 • Nettoomsättningen uppgick till 699 mkr (733) varav hyresintäkter uppgick till 572 mkr (648). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd exklusive coronarabatter minskade med 1,1 procent.
   
 • Uthyrningsgraden uppgick till 91 procent (92), inklusive projektfastigheter.
   
 • Nettouthyrningen uppgick till -10 mkr (9) varav 7 mkr (20) avsåg projektfastigheter.
   
 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 377 mkr (435). Överskottsgraden uppgick till 66 procent (67).
   
 • Resultat före värdeförändringar uppgick till 311 mkr (311).
   
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 167 mkr (-1 486).
  Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 210 mkr (-236).
   
 • Periodens resultat uppgick till 552 mkr (-1 134), vilket motsvarar 4,34 kr/aktie (-8,74).
   
 • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 485 mkr (570).
   
 • Förvärv av fastigheter uppgick till 25 mkr (-).

Nacka, 2021-04-16
Atrium Ljungberg AB (publ)
 


Denna information är sådan som Atrium Ljungberg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-16 07:30 CET.

Delårsrapport Q1 2021
Pressmeddelande Delårsrapport jan-mar 2021

Ladda ner bild