Delårsrapport januari - juni 2020 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport januari - juni 2020

– Kontorsaffären är fortsatt stabil och vi ser en positiv trend i handelns besöksutveckling, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
 • Nettoomsättningen ökade till 1 464 mkr (1 358) varav hyresintäkter uppgick till 1 227 mkr (1 280).

 • Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (93), inklusive projektfastigheter.

 • Nettouthyrningen för andra kvartalet uppgick till -7 mkr (19) varav -1 mkr (-1) avsåg projektfastigheter. 

 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 811 mkr (879). Överskottsgraden uppgick till 66 procent (69).

 • Resultat före värdeförändringar uppgick till 566 mkr (626).

 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -1 207 mkr (1 314).
  Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -240 mkr (-374).

 • Periodens resultat uppgick till -570 mkr (1 227), vilket motsvarar -4,39 kr/aktie (9,42).

 • Investering i egna fastigheter ökade till 1 156 mkr (815).

 • Förvärv av fastigheter uppgick till 295 mkr (1 160).

 • Försäljning av fastigheter ökade till 3 979 mkr (-)

 • Tillfälliga Coronarabatter uppgick till netto 38 mkr med resultateffekt i det andra kvartalet.

Nacka, 2020-07-10
Atrium Ljungberg AB (publ)

 

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-07-10 07:30 CET.

Atrium Ljungberg delårsrapport jan-jun 2020
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 200710 Delårsrapport jan-jun 2020

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2