Delårsrapport januari-september 2019 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport januari-september 2019

– Jag är glad över att såväl hyresintäkter som driftnetton ökar. Detta är ett resultat av flera färdigställda projekt, nya uthyrningar och lyckade omförhandlingar. Vi behåller vår prognos om 1 200 miljoner kronor för resultat före värdeförändringar trots vår bostadsförsäljning i Ärvinge i Kista, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
 • Nettoomsättningen ökade till 2 073 mkr (1 968) varav hyresintäkter ökade till 1 933 mkr (1 799). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 6,5 procent.
   
 • Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (94), inklusive projektfastigheter.
   
 • Nettouthyrningen uppgick till - 75 mkr (116) varav -42 mkr (83) avsåg projektfastigheter.
   
 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 315 mkr (1 254), exklusive effekten av införandet av IFRS, en ökning med 4,9 procent. Överskottsgraden uppgick till 68 procent (70).
   
 • Resultat före värdeförändringar ökade till 945 mkr (937).
   
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter ökade till 1 597 mkr (1 390). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -554 mkr (27).
   
 • Periodens resultat uppgick till 1 762 mkr (2 151), vilket motsvarar 13,55 kr/aktie (16,25).
   
 • Investeringar i egna fastigheter ökade till 1 217 mkr (1 176).
   
 • Förvärv av fastigheter ökade till 1 166 mkr (167).
   
 • Försäljningar av fastigheter ökade till 1 031 mkr (127).
   
 • Prognosen för 2019 uppgår oförändrat till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar. Resultat efter skatt bedöms uppgå till 1 820 mkr, motsvarande 14,00 kr/aktie.


Nacka, 2019-10-18
Atrium Ljungberg AB (publ)

Delårsrapport januari-september 2019
Pressmeddelande

Ladda ner bild