Atrium Ljungbergs års- och hållbarhetsredovisni... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungbergs års- och hållbarhetsredovisning 2023

Den svenska versionen av Atrium Ljungbergs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.al.se.

En engelsk version av års- och hållbarhetsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen den 20 mars 2024.


Nacka, 2024-02-23
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2024 kl. 07.30 CET.

Atrium Ljungbergs års- och hållbarhetsredovisning 2023
AR2023_SVE_CC2023_ESEF_2024-02-21_083419.zip
Pressmeddelande