Delårsrapport januari – mars 2024 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport januari – mars 2024

Vi är på botten av lågkonjunkturen men trots den dystra ekonomin finns det affärer att göra och hyresnivåerna är stabila. Att i dessa tider leverera ett ökat förvaltningsresultat om 14% är starkt, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
 • Hyresintäkterna uppgick till 755 mkr (712) - varav jämförbart bestånd ökade med 4,9% (11,7).
   
 • Driftöverskottet uppgick till 541 mkr (489) - varav jämförbart bestånd ökade med 8,1% (14,9). 
   
 • Projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 111 mkr (84) och bruttoresultatet till 3 mkr (-1).
   
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 373 mkr (326), motsvarande 2,96 kr/aktie (2,58).
   
 • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till -7 mkr (-401) varav projektvinster uppgick till  0 mkr (10).
   
 • Periodens resultat uppgick till 406 mkr (-292), motsvarande 3,22 kr/aktie (-2,32).
   
 • Nettouthyrningen för perioden uppgick till -13 mkr (8), varav bolaget sagt upp -8 mkr (-3) där merparten avser avflyttning inför kommande projekt.
   
 • Periodens investeringar uppgick till 433 mkr (466) medan fastighetsförsäljningar uppgick till 0 mkr (1 818). Under kvartalet har Katarinahuset färdigställts och därmed övergått från projekt till förvaltning.  


Nacka, 2024-04-12
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 kl. 07.30 CET.

Delårsrapport januari – mars 2024
Pressmeddelande