TL Bygg

Att utveckla helhetsmiljöer inbegriper en rad tjänster som traditionellt sett faller utanför fastighetsbolagens sfär. Atrium Ljungbergs helägda dotterbolag TL Bygg gör det möjligt för oss att påverka och kontrollera utformningen av olika områden ett steg längre. Därmed stärker såväl som förenklar TL Bygg Atrium Ljungbergs affär och arbete.

TL Bygg är ett byggmästarbolag som utför alla typer av entreprenader såsom nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnation samt renoveringar. Företaget består idag av 110 anställda och omsätter drygt 435 miljoner kronor.

Både TL Bygg och delar av Atrium Ljungberg har sitt ursprung i den bygg- och fastighetsrörelse som byggmästare Tage Ljungberg startade 1946. De grundvärderingar som genomsyrade bolaget då sätter än idag sin prägel på verksamheterna; med stort engagemang och omtanke i varje åtgärd. Detta skapar goda förutsättningar för långsiktiga och givande affärsrelationer.

TL Bygg är ett lönsamt bolag som fortsätter att visa goda resultat över konjunkturcykler. Genom att bidra med viktig, kompletterande kompetens tillför TL Bygg stort värde till Atrium Ljungberg, inte minst i komplexa projekt där deras inblandning och samarbete gör Atrium Ljungberg snabbfotat och flexibelt.

Cirka 70 procent av TL Byggs totala omsättning 2016 avser arbeten utförda år Atrium Ljungberg. Orderstocken vid utgången av 2016 var 370 mkr. TL Bygg är generalentreprenör för våra bostadssatsningar i Gränbystaden i Uppsala, med uppdrag att bygga tre bostadshus med totalt cirka 200 lägenheter. Arbetet påbörjades i mars 2016 och det första huset kommer stå klart för inflyttning hösten 2017. 

TL Bygg är även generalentreprenör för ombyggnaden av Bankgirots lokaler i Liljeholmen och kvarteret Skotten i centrala Stockholm där TL Bygg hyresgästanpassar kontorsdelen av vår fastighet. 

Hållbara kundrelationer
Återkommande beställare och långvariga, nära samarbeten värdesätts högt. Det gör att TL Bygg i många fall snarare väljer kund före projekt. Huvudsakliga beställare är staten, kommuner, landsting, försäkringsbolag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. 

Bolagets ambition är att fortsätta växa under kontrollerade former och rekrytera kompetent personal som lever upp till bolagets värderingar. Liksom moderbolaget strävar TL Bygg efter att i största möjliga mån driva verksamheten med egen kompetens. Man har egna anställda yrkesarbetare inom bygg och egen kompetens inom kalkylering, inköp och projektledning.

www.tlbygg.se

Omsättning per beställarkategori 2016

Omsättning per uppdragstyp 2016

 

Resultaträkning i sammandrag
mkr 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomstättning externa beställare 121 335 307 378 226
Nettoomsättning koncerninterna bolag 314 137 112 114 153
Nettoomsättning totalt 435 472 418 492 379
Rörelseresultat 4 -11 15 35 20
Finansnetto 0 2 3 2 1
Resultat efter finansnetto 4 -9 18 37 21
Antal anställda 110 120 130 135 122
Kontakta oss