Dekorativ bild

TL Bygg

Ett nära samarbete med vårt dotterbolag TL Bygg breddar Atrium Ljungbergs erbjudande och stärker vår affär. Tillsammans genomför vi projekt med stor effektivitet och flexibilitet. Samarbetet utvecklar båda bolagen och genererar en bättre produkt och en kostnadseffektiv produktion.

TL Bygg är ett byggmästarbolag som utför alla typer av entreprenader såsom nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnation samt renoveringar. Företaget består idag av 110 anställda och omsätter drygt 435 miljoner kronor.

Både TL Bygg och delar av Atrium Ljungberg har sitt ursprung i den bygg- och fastighetsrörelse som byggmästare Tage Ljungberg startade 1946. De grundvärderingar som genomsyrade bolaget då sätter än idag sin prägel på verksamheterna; med stort engagemang och omtanke i varje åtgärd. Detta skapar goda förutsättningar för långsiktiga och givande affärsrelationer.

TL Bygg är ett lönsamt bolag som fortsätter att visa goda resultat över konjunkturcykler. Genom att bidra med viktig, kompletterande kompetens tillför TL Bygg stort värde till Atrium Ljungberg, inte minst i komplexa projekt där deras inblandning och samarbete gör Atrium Ljungberg snabbfotat och flexibelt.

Cirka 65 procent av TL Byggs totala omsättning 2018 avser arbeten utförda år Atrium Ljungberg. Orderstocken vid utgången av 2018 var 315 miljoner kronor. TL Bygg är generalentreprenör för våra bostadssatsningar i Gränbystaden i Uppsala, med uppdrag att bygga tre bostadshus med totalt cirka 200 lägenheter.

Hållbara kundrelationer
Återkommande beställare och långvariga, nära samarbeten värdesätts högt. Det gör att TL Bygg i många fall snarare väljer kund före projekt. Huvudsakliga beställare är staten, kommuner, landsting, försäkringsbolag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. 

Bolagets ambition är att fortsätta växa under kontrollerade former och rekrytera kompetent personal som lever upp till bolagets värderingar. Liksom moderbolaget strävar TL Bygg efter att i största möjliga mån driva verksamheten med egen kompetens. Man har egna anställda yrkesarbetare inom bygg och egen kompetens inom kalkylering, inköp och projektledning.

www.tlbygg.se

Omsättning uppdragstyp

Omsättning per beställare

 

Resultaträkning i sammandrag
mkr 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomstättning externa beställare 207 120 121 335 307
Nettoomsättning koncerninterna bolag 386 518 314 137 112
Nettoomsättning totalt 593 638 435 472 418
Rörelseresultat 8 16 4 -11 15
Finansnetto 1 0 0 2 3
Resultat efter finansnetto 9 16 4 -9 18
Antal anställda 113 114 110 120 130