TL Bygg - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

TL Bygg

Ett nära samarbete med vårt dotterbolag TL Bygg breddar Atrium Ljungbergs erbjudande och stärker vår affär. Tillsammans genomför vi projekt med stor effektivitet och flexibilitet. Samarbetet utvecklar båda bolagen och genererar en bättre produkt och en kostnadseffektiv produktion.

TL Bygg är ett byggmästarbolag som utför alla typer av entreprenader såsom nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnation samt renoveringar. Både TL Bygg och delar av Atrium Ljungberg har sitt ursprung i den bygg- och fastighetsrörelse som byggmästare Tage Ljungberg startade 1946. De grundvärderingar som genomsyrade bolaget då sätter än idag sin prägel på verksamheterna; med stort engagemang och omtanke i varje åtgärd. Detta skapar goda förutsättningar för långsiktiga och givande affärsrelationer.

TL Bygg är ett lönsamt bolag som fortsätter att visa goda resultat över konjunkturcykler. Genom att bidra med viktig, kompletterande kompetens tillför TL Bygg stort värde till Atrium Ljungberg, inte minst i komplexa projekt där deras inblandning och samarbete gör Atrium Ljungberg snabbfotat och flexibelt. TL Bygg är bland annat generalentreprenör för våra bostadssatsningar i Gränbystaden i Uppsala och på Nobelberget i Sickla.

Hållbara kundrelationer

Återkommande beställare och långvariga, nära samarbeten värdesätts högt. Det gör att TL Bygg i många fall snarare väljer kund före projekt. Huvudsakliga beställare är staten, kommuner, landsting, försäkringsbolag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. 

Bolagets ambition är att fortsätta växa under kontrollerade former och rekrytera kompetent personal som lever upp till bolagets värderingar. Liksom moderbolaget strävar TL Bygg efter att i största möjliga mån driva verksamheten med egen kompetens. Man har egna anställda yrkesarbetare inom bygg och egen kompetens inom kalkylering, inköp och projektledning.

Till TL Byggs hemsida
Dekorativ bild

Läs mer på TL Byggs hemsida.

Med rötterna i en stolt byggtradition ser vi oss fortfarande som ett traditionellt byggmästarföretag. Vi har varit med länge och vi vet vad som krävs. Inte bara av oss själva som hantverkare utan också var de olika fallgroparna i byggprocessen gömmer sig. Och nästan alltid handlar det om att lyssna och förstå varandra bättre. Här börjar ett lyckat bygge.

Till TL Byggs hemsida
Läs mer
Dekorativ bild

Sila snacket.

Sila Snacket är TL Byggs initiativ för att stå upp mot exkluderande och diskriminerande jargong. Initiativet och dess tillhörande symbol har sitt ursprung i byggbranschen där problemen är fortsatt stora och går långt tillbaka, men kan mer än väl användas för alla branscher som upplever problem med sin jargong. För handen på hjärtat, hur står det egentligen till i din bransch?

Läs mer