gotaverken

Götaverken

Götaverken figur

Från varvsområde till levande och attraktiv innerstad

Det som en gång i tiden var ett blomstrande varvsområde utvecklas nu till en levande och attraktiv innerstadsmiljö. Stadsdelen Götaverken växer fram med livfulla stråk, nya mötesplatser, mat- och kulturupplevelser i industrihistoriska kvarter där kreativitet och innovationsanda formar en ny framtid.

Igår byggde man fartyg, idag bygger vi framtid

Götaverken är en viktig del av Göteborgs historia. I det gamla varvsområdet har Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område börjat ta form. Här samlas många av de spjutspetsföretag som sätter Göteborg på världskartan och här föds dagligen nya idéer och verksamheter. Platsens industriarv berättar om det arbete om utförts här – vyn från vattnet med kranar och kajer är en ikonisk del av stadens siluett. Med avstamp i platsens själ och med den innovationskraft, kreativitet och det driv som är kännetecknande för Lindholmen, utvecklas nu de kommande 100 åren av Götaverkens historia.

I det gamla Götaverksområdet på Lindholmen, i en unik miljö med ett arv från varvstiden, ligger nu Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område i den växande staden. Platsens industrihistoriska spår berättar om det arbete  som utförts här – vyn från vattnet med kranar och kajer är nu en del av stadens identitet. Genom att kombinera platsens historia med den innovationskraft och utveckling som finns runt omkring oss, får vi ett innehåll som ger området en stark identitet – i en ny tid, men med samma drivkraft och framåtanda.

Götaverken – en plats som fortsätter bygga sin historia

Strävan efter att utveckla möjligheter för att bygga en bättre framtid finns här sedan lång tid tillbaka. Historia bygger historia, en idé inspirerar till nya idéer, som i sin tur leder till nya innovationer.

Vi tror på kraften i det kreativa tänkandet och skapandet. Här finns en atmosfär som uppmuntrar alla att utforska och testa gränserna.

Vi tror också på kunskapsöverföring och mötet mellan människor. Ett kunskapsnav där forskning och innovation samverkar, för att öka kompetensen inom nya teknikområden och för framtida behov.

Platsen fortsätter att bygga sin historia, där viljan att komma framåt skapar den kreativa atmosfär som gör detta till en unik plats, där innovationskraft läggs i lager på lager. En omvandling som kan liknas vid en renässans för området – pånyttfödelse – då, nu och i framtiden.

 

Historisk skaparanda och handlingskraft

Götaverken var en varvs- och industrikoncern som grundades 1841, då som en verkstad kallad Keiller & Co. 1906 fick bolaget nya ägare och 1917 etablerades namnet Götaverken.

Efter andra världskrigets slut inleddes bolagets storhetstid, år 1950 hade bolaget ca 5000 anställda. Under den här tiden hade bolaget gott rykte bland Göteborgs varvsarbetare och kallades i folkmun för “Herrgårn” p.g.a. dess relativt goda arbetsförhållanden och möjlighet att avancera inom bolaget.

Vid sidan av arbetet organiserades dessutom studiecirklar, föreningar och verksamheter - dessa i form av marketenteri, motorklubb, sport- och idrottsförening, sångkör, fotoklubb, konstförening, etc. 1965 nådde bolaget sin topp, Götaverken var det året världens fjärde största varv och hade 7000 anställda.

Ökad internationell konkurrens och oljekris ledde till sämre tider på 70-talet och bolagets storhetsperiod var över. Staten försökte genomföra en räddningsaktion genom olika insatser och ökat delägande. Trots detta minskade bolaget gradvis för att  till sist slå igen för gott 2015.

En plats för framtidsskapare

Här möts framtidsskapare som bygger vidare i samma anda som man gjort i generationer - en plats där kunskap och kreativitet vävs samman med en strävan att varje dag hitta nya möjligheter för att skapa en bättre framtid.

Ta tillvara på det unika

Götaverkens bebyggelse har vuxit fram över olika tidsepoker och alla har de sin unika särprägel. Genom att kombinera historia och framtid, skapas en blandning av uttryck och innehåll som ger området en alldeles egen, stark identitet.

Hållbart för framtiden

Genom att skapa nya hållbara stadsmiljöer och mötesplatser där människor ska kunna leva och arbeta, nu och i framtiden, bidrar Götaverken till att knyta samman Göteborgs innerstad över älven. Genom att kombinera flexibilitet med långsiktigt ansvarstagande och förvaltande kan våra områden utvecklas över tid - i takt med människor, teknik och samhälle.

En godare och enklare vardag

Kulinarisk konst och skräddarsydda koncept

I takt med att fler företag och boende flyttar in så ökar efterfrågan på restauranger, caféer och service. Längs med Götaverksgatan växer ett mat- och servicestråk fram, då bottenvåningarna fylls på efter hand - här välkomnas bland annat hälsorestaurangen JOS samt ett nytt träningskoncept inom kort.

I de pampiga lokalerna i M1:an huserar redan eldsjälarna på Kooperativet, välbesökt över veckans alla luncher så väl så väl som under helgkonceptet Lindholmen Street Food Market. Inom kort öppnar ytterligare restauranger och barer som tillför liv och rörelse under kvällar och helger.

Vattennära mötesplatser i stadskärnan

Aktivitet, kultur och upplevelser

Götaverken har en lång sträcka längs älven som skapar goda förutsättningar för att skapa liv och rörelse nära vattnet - en plats för aktivitet, kultur och upplevelser. När den nya Götaverks/Maskinparken står färdig sommaren 2022 kompletteras området med ytterligare en viktig pusselbit, en grönskade oas som uppmuntrar till både aktivitet och rörelse men som även ger rum för paus och vila.

Allteftersom platsen tar form kompletteras utbudet med underhållning, kultur och aktivitet med ambitionen att bli en destination för såväl Göteborgare som svenska och internationella besökare.

Stadens industriella vagga och kunskapsnav

Ingenjörer, entreprenörer och kreatörer i framkant

I det gamla Götaverksområdet på Lindholmen får både människor och nya idéer plats att växa – mitt i ett internationellt kunskapskluster. En plats för kreativ utveckling, där gränser mellan ingenjörer, entreprenörer och kreatörer suddas ut.

Här återfinns hyresgäster som ligger i absolut framkant inom sina branscher såsom Polestar, Einrideoch Ericsson. Här hittar vi kunskapsintensiva grannar såsom Chalmers, Geely och arenan för nya och växande techbolag – The Yard. Här ligger också Lindholmen Science Park, filmklustret Gothenburg Film Studios, SVT med sina lokaler och hotellet Radisson Blu Riverside Hotel vid teknikparken.

 

Goda kommunikationer och smart mobilitet

Buss

Linje 16, 58 och X1 går tillsammans var 3:e minut vid högtrafik på morgonen och på eftermiddagen. Från hållplats Nordstan (Centralstationen) till Lindholmen tar det 6-8 minuter.

Färja

Linje Älvsnabbare (Pendlarbåt alla vardagar 06:00-19:00) gratisfärja som går var 8:e minut mellan Stenpiren och Lindholmspiren, resan tar endast 6 minuter.

Spårvagn

Spårvagn centrala Göteborg – Lindholmen ca 6 min. Planerad trafikstart 2025. Spårvagnslänk mellan Stigbergstorget och Lindholmen. Planerad trafikstart ca 2030.

Cykel

Fina gång- och cykelbanor finns hela sträckan mellan Centrala Göteborg och Lindholmen. Från centrum tar du enklast Götaälvbron och följer sedan skyltarna mot Lindholmen. Från centralstationen tar turen ca 20 minuter. Pågående utredning om gång- och cykelbroar mellan centrala Göteborg och Lindholmen.

Bil

Nära påfart till E45, E6, E20 via Lindholmsmotet. Pga pågående byggnationer rekommenderar vi att du försöker ta dig hit med kollektivtrafik. Men behöver du ändå ta bilen tar det enbart ca 5-10 minuter med bil från centralstationen.

Tåg

Kommer du långväga ifrån med tåg, så ligger centralstationen endast 5-10 min bilväg ifrån Götaverken.

Vill du också bli en del av den kreativa gemenskapen i Götaverksområdet?

I våra fastigheter erbjuder vi moderna och flexibla kontor i detta attraktiva läge med framtidstro och innovationskraft. Välkommen att höra av dig till oss, så berättar vi mer om möjligheterna som finns

 

 

Götaverksgatan 2 | 344 Kvm
Kontor
Inspiration kontor

Götaverksgatan 2, 344 kvm

Fantastiska fönsterpartier med industricharm och en väldisponerad kontorsyta med en mix av rum och öppna ytor. Centralt läge på Lindholmen.

Götaverksgatan 2 | 688 Kvm
Kontor
Dekorativ bild

Götaverksgatan 2, 688 kvm

Fantastiska fönsterpartier med industricharm och en väldisponerad kontorsyta med en mix av rum och öppna ytor. Centralt läge på Lindholmen.

Lindholmsallén 10 | 1750 Kvm
Kontor
Inspiration kontor

Lindholmsallén 10, 1750 kvm

Flexibel lokal högst upp i fastigheten med egen terrass, fantastisk utsikt och nära till bra kommunikationer.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Götaverken? Hör av dig!

Jag vill bli kontaktad!