kvarteretangqvarn

Framtida idéer
sedan 1874

Speciellt välkommen till en plats där historien inte bara gör sig påmind utan ständigt är närvarande. Ett stycke svensk industrihistoria med framgångsrikt entreprenörskap och samhällsengagemang dröjer sig kvar och väcks åter till liv i Kvarteret Ångqvarn. Här skapas kontor för ett innovativt och idérikt företagande och en kreativ miljö som inspirerar till gemenskap och samarbete för ett bättre samhälle. En historisk mötesplats, ett pulserande kvarter och tre unika kontorsbyggnader med rum för framtida idéer. Helt i denna industristolthets sanna anda.

CASE: ÅTERBRUK

Vi har undersökt installationers klimatpåverkan i projekt i samarbete med teknikkonsultföretaget Bjerking, med ombyggnaden av Kvarteret Ångqvarn i Uppsala som case. Rapporten visar att återbruk av installationer leder till minskad klimatpåverkan och täcker tidigare kunskapsluckor inom området.

- Eftersom vi har valt att lägga stort fokus på återbruk i projektet är det intressant att veta hur stor klimatnytta det ger. Att få fakta och siffror på det som tidigare var en generell uppfattning underlättar i våra kalkyler och vägval, säger Niklas Sjölund, projektledare på Atrium Ljungberg.

Länk till rapporten

Ett pulserande
stadsliv

Kvarteret Ångqvarn utvecklas till en unik mötesplats nära Stadsträdgården och Fyrisån. En historisk mittpunkt i framtida Skeppskajen, som binder samman innerstaden med bostäder och kontor. Nyanlagda torg med attraktiva restauranger och caféer, kulturstråk och gröna platser lockar människor i alla åldrar och skapar en levande stadsdel. Lika mycket ett område för de som bor och arbetar här, som för alla som söker pulserande liv, nya upplevelser och ett attraktivt utbud. På de tidigare industriytorna formas ett nytt kvarter där stadens gemensamma historia får ta plats och inspirera till kreativa möten och framtida idéer.

Möjligheternas
kontor

Kvarteret Ångqvarns kontorsbyggnader bär alla på en fascinerande industrihistoria och erbjuder kreativa och inspirerande miljöer. Var och en på sitt sätt där Spegelkvarnen, Tegelsilon och Jästfabriken har sina helt unika karaktärer samtidigt som gedigna material, luftiga rum och vackra lokaler förenar de tre. Byggnaderna har en gemensam lobby, hjärtat i kontorskvarteret som bjuder in till möten, samarbete och idéskapande. En kreativ arbetsplats på dagen, en inspirerande samlingsplats på kvällen och vid alla tider en genuin mötesplats för framtida idéer.

Spegelkvarnen
DEN INNOVATIVA OCH KARAKTÄRISTISKA

År 1939 påbörjades uppförandet av den redan då toppmoderna kvarnbyggnaden Spegelkvarnen. Sedan dess har byggnaden inte enbart blivit ett dominerande och karaktäristiskt uttryck i staden utan även gjort avtryck i innovationshistorien. Nu tar Spegelkvarnen nästa steg och bjuder in till vackra kontor med industrikänsla och gemensamma ytor som bär spår av återbrukade material och stommar.

Jästfabriken
DEN FÖRÄNDERLIGA OCH PERSONLIGA

Den detaljrika Jästfabriken som uppfördes 1902 har haft många skepnader och ställts om efter tidens behov. Flexibiliteten har gjort att det här har tillverkats allt från jäst och brännvin till cornflakes med licens från amerikanska Kellogg’s. Föränderligheten och kreativiteten lever vidare och gestaltas nu genom blandade stilval och personliga kontor med en unik karaktär. Modernt och färgstarkt i kontrast till det historiska och lite mer råa.

Tegelsilon
DEN STOLTA OCH OMSORGSFULLA

Tegelsilon uppfördes 1914 och har i över ett sekel använts för att lagra säd. Nu lämnar den vackra tegelbyggnaden istället utrymme för innovativa och kreativa idéer. Med fokus på befintliga kvaliteter och material, omsorgsfulla detaljer och det gedigna arvet som sitter i väggarna, skapas kontor med en känsla av stolthet och respekt för tidigare generationers stadsbor och bönder.

Kvarterets historia

fullWithImage
Dekorativ bild
1874

Början på något nytt

När Upsala Ångqvarn bildas lyckas en av de drivande entreprenörerna H.W. Söderman vända en förlusttyngd tullkvarn och lägga grunden för en 100 år lång framgångshistoria. Att vara först och tänka nytt har sedan gått i arv bland Upsala Ångqvarns olika ägare.

Dekorativ bild
1874-1900

Grunden till framgång

Innovationerna avlöser varandra för kvarnen som är i ständig förändring. 1877 leds järnvägen till området, även nymodigheten telefon kopplas in och under 1880-talet börjar elektriciteten så smått införas. Redan 1890 kan Upsala Ångqvarn stoltsera med att vara Uppsalas största industri och vid sekelskiftet 1900, även stadens största arbetsplats och dess enda företag i miljonklassen.

Dekorativ bild
1900-1955

Innovation och nytänkande

Att förädla och tänka nytt ligger i Ångqvarns DNA. Utvecklingen av brännvin ger restprodukten jäst, en synnerligen bra råvara till de allt fler industriellt producerande bagerierna i staden. 1902 byggs Jästfabriken och 1939 färdigställs Spegelkvarnen, som sedan blir världskänd tack vare dess enorma spegel i valsbotten. Förädlingen av spannmål fortsätter och 1941 startar tillverkningen av något så modernt som makaroni.

Dekorativ bild
1955-2017

Expansion och ägarbyten

1955 läggs jästproduktionen ned. Istället ställs produktionen om till cornflakes med licens från amerikanska Kellogg’s. Amerikanerna, som är rädda för att Sovjetunionen ska invadera Sverige, vågar inte ställa de allra mest moderna maskinerna till förfogande. 1961 köps verksamheten av lantbrukskooperativet Lantmännen och förblir i dess ägo fram till 2017 då kvarnverksamheten tystnar.

Dekorativ bild
2017-

Utveckling och förädling

Nu utvecklas området under namnet Skeppskajen av bostadsutvecklarna Ikano och Besqab tillsammans med Atrium Ljungberg.

 Läs gärna mer historik på Uppsala Industriminnesförenings sida.

Kommunikationer

fullWithImage

Kontakt

Ring eller skicka intresseanmälan via mail.

Hållbarhet i grunden

Att förädla det historien bär med sig handlar också om att på ett hållbart sätt återbruka så mycket material som möjligt och att behålla befintliga rumsindelningar. Byggnadernas delade ytor är både en smart hantering av resurser och ett sätt att skapa gemensamma mötesplatser. Detta ligger helt i linje med kvarterets historia men också ägaren Atrium Ljungbergs hållbara arbete för framtiden med de fyra fokusområdena klimat, socialt hållbara platser, hållbara medarbetare och affärsetik. Läs gärna mer här.

Som en del i och ett resultat av hållbarhetsarbetet kommer Kvarteret Ångqvarn miljöcertifieras BREEAM nivå Very good.

 

Dina valda inställningar för cookies gör att du tyvärr inte kan se detta innehåll. Cookie-inställningar