Timeline

En historisk samlingsplats

Följ med på resan mot framtiden
Dekorativ bild
1642

Drottning Kristinas Sluss

Under medeltiden utvidgades Stockholm från Gamla stan och människor började bosätta sig på Södermalm kring det som idag är Slussen. Ett vanligt och farligt arbete på den tiden var att för hand dra båtar från Saltsjön upp för strömmen in i Mälaren. För att underlätta för den tilltagande båttrafiken började man år 1637 arbetet med att bygga den allra första slussen. Drottning Kristinas Sluss stod klar år 1642 och sedan dess har Slussen byggts om med cirka hundra års mellanrum.

Konstnär: Hartmann Wolfgang

Stadsmuséet i Stockholm

Dekorativ bild
1909

Katarinahuset byggs

Katarinahuset är en spännande byggnad med flera tydliga årsringar. De äldsta delarna av huset ritades 1909 av arkitekten Gustav Wickman och blev kontor för kooperationen vid invigningen 1912. I mitten av 30-talet byggdes Katarinahuset om och blev större, efter ritningar av Eskil Sundahl och Olof Thunström. Fasaden ut mot Stadsgården kläddes i ljus marmor och Katarinahissen med sin gångbro byggdes om och blev en del av huset. Fastigheten är idag grönmärkt av Stadsmuseet i Stockholm, vilket innebär "att bebyggelsen bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Atrium Ljungberg förvärvade fastigheten år 2018.

Foto: Gustaf W Cronquist

Stadsmuséet i Stockholm

Dekorativ bild
1914

Sjömansinstitutet

Byggnaden uppfördes som stationshus för Saltsjöbanan 1914. Den ritades i jugendstil av arkitekten Axel Johan Anderberg, känd för att bland annat ha ritat Kungliga Operan, Oscarsteatern och Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Huset inrymde godsmagasin, bolagskontor samt en direktörsbostad. Konstnärsparet Isaac Grünewald och Sigrid Hjertén hade ateljé högst upp i huset. Stiftelsen Stockholms kyrkliga Sjömansvård köpte fastigheten 1938 och Sjömansinstitutet och Sjömanskyrkan var hyresgäster i fastigheten fram till 2008. Atrium Ljungberg tillträdde som ny fastighetsägare våren 2017 och det finns fortfarande några lägenheter i huset.

Dekorativ bild
1935

Klöverbladet ”Vår tids Slussen” invigs

Slussen har sedan 1600-talet byggts om och anpassats efter sin tids behov vid flera tillfällen. Den fjärde slussen, så som vi känt den fram till idag, invigdes med en ny funktionalistisk lösning för biltrafiken, som vid denna tid hade blivit viktigare än sjöfarten via Slussen.

Foto: Gustaf W Cronquist

Stadsmuséet i Stockholm

Dekorativ bild
1974

Glashuset står klart

Glashuset vid Stadsgården uppfördes 1974 som KF:s huvudkontor, ritat av arkitekten Jan Lunding. Byggnaden var oerhört modern för sin tid, arkitekten Jan Lundings gestaltning avvek helt från Katarinahusets befintliga kontorskomplex från 1930-talet. Mot sjösidan skapade han en glasskärm med en svagt lutande fasad i en curtain wall-konstruktion och hans avsikt var att bjuda samtliga kontorsanställda på en excellent utsikt över Saltsjön och Stockholms inlopp. På kvällen lös fasaden som en gigantisk lykta med ständigt påslagen belysning som en del av anläggningens uppvärmningssystem. Idag är byggnadens fasad kulturminnesmärkt i detaljplanen. Glashuset ses nu som en självklar och uppskattad del av fronten på Södermalm och har lagt grunden för ett helt nytt kontorsläge på Södermalm.

Dekorativ bild
2016

Nya Slussen, arbetet påbörjas

Slussen är i så dåligt skick att anläggningen nu behöver rivas och byggas upp från grunden med en ny estimerad livslängd på ca 100 år. I samband med upprustningen vill man även skapa en säker och attraktiv plats att vistas på och samtidigt säkras dricksvattnet för två miljoner människor.

Foto: Mattias Ek

Stockholms stadsmuséeum

Dekorativ bild
2020

Guldbron invigs

Bron, som länkar samman Södermalm med Gamla stan, anlände i Stockholms inlopp den 11 mars 2020 under stor uppmärksamhet från både massmedia och allmänheten. Färgen på bron valdes till gyllengul eller guldaktig kulör för att harmonisera med de guldgula fasaderna i Gamla Stan. Färgen är också vald för att reflektera ljusblänk från vattnet utan att blända.

Foto: Lennart Johansson

Dekorativ bild
2023

Katarinahuset nyinvigs

Våren 2023 slår Katarinahuset upp dörrarna för sina nya hyresgäster. Huset blir levande och funktionellt med välanpassade publika ytor och en flödesnerv som löper genom fastigheten och gör det tillgängligt och välkomnande såväl för hyresgäster som besökare. I Katarinahusets entréplan blir det butiker, restauranger och service, både för de som arbetar i huset och för allmänheten. I fastigheten kommer det att finnas hotell, restauranger och takterrass samt en stor cykellounge med omklädningsrum och duschar. 

Visionsbild Södermalmstorg/ Katarinahuset

Dekorativ bild
2026

Mälarterrassen och nya butiker för service öppnar

Överdäckningen av Stadsgården och Mälarterrassen står klar med sina terrasserade restauranger med uteserveringar mot vattnet och Gamla stan. Här kommer det finnas flera olika matkoncept av hög kvalitet. Under mark, integrerat med kollektivtrafikens entré, öppnar cirka 50 lokaler för butiker, restauranger och service som gym och skönhet. 

Dekorativ bild
2029

Nobel Center

Nobelprisets hem ska i Alfred Nobels anda vara en mötesplats som tar upp vår tids stora frågor och visar hur vi med vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem. Den kommer att innehålla lokaler för utställningar, möten och evenemang samt bibliotek, restaurang och butiker.

Dekorativ bild
2029

Nya Slussen är klar

Projektet färdigställs och Slussen har transformerats från en plats med bilen i fokus till en självklar mötesplats i världsklass där stockholmare och turister kan njuta av utsikten över vattnet mot Djurgården och Gamla stan. Här finns en park och livfulla gröna torg med restauranger och uteserveringar. Fantastisk service och smidiga lösningar för kollektivtrafik, cykel och gående.