Historia & Framtid

Historia och framtid

Arvet formar framtiden

Det har alltid funnits ett driv och en innovationskraft i Sickla, en vilja att hela tiden nå nya mål. Historien är alltid närvarande med tydliga årsringar i arkitektur och byggnader som nu rymmer helt nya verksamheter. Och i takt med att fler människor och företag ständigt flyttar in, växer nya årsringar fram. Ta del av områdets utveckling här, från de första industrierna på 1700-talet till framtidens tunnelbana och nya, urbana stadskvarter i trä i Stockholm Wood City.

Dekorativ bild
1727

Stora Sickla

Kattunstryckeriet på gården Stora Sickla var en av de första stora industrierna i Sickla, grundat av Jonas Alströmer. Sedan tidigare fanns även ett beckbränneri i området. Så småningom börjar alltfler sommarbostäder växa fram, inte minst i slutet av 1800-talet då det var på modet att äga ett sommarnöje.  

Dekorativ bild
1877

Villa Fannyudde

Bagarmästaren och direktören Anders Rickard Westerdahl lät uppföra sommarvillan Fannyudde  till sin fru Fanny. Villan låg då på en udde vid Hammarby sjö, strax väster om platsen där han 1893 anlade sin jästfabrik. Genom sänkningen av Hammarby sjö vid mitten av 1920-talet förlorade huset kontakten med vattnet. Idag har villan varsamt renoverats för att återigen fyllas av liv i form av ett hemtrevligt trädgårdcafé med mat och dryck, mitt i stadsdelen Sickla. (Foto: Stockholmskällan/Löfman, C. P. 1889)

 
Dekorativ bild
1893

Saltsjöbanan byggs

Järnvägsaktiebolaget Stockholm-Saltsjön med familjen Wallenberg i spetsen bygger ut kommunikationerna till Saltsjöbaden. I idén om förstaden Saltsjöbaden ingick tanken om att koncentrera industrietableringarna till Sickla-Järlaområdet i Stockholms närhet.

Dekorativ bild
1898

Diesels Motorer

Wallenbergföretaget Diesels Motorer AB (sedermera Atlas Copco) etableras i Sickla efter att uppfinnaren Rudolf Diesels svenska patent inköpts. Uppfinnaren och chefskonstruktören Jonas Hesselman leder arbetet med att 1906 utveckla en omkastbar dieselmotor vilket gjorde den lämplig för fartygsdrift. När Roald Amundsen 1912 som första expedition nådde sydpolen var fartyget utrustat med fartygsmotorer från Sickla.

Dekorativ bild
1917

Atlas Diesel bildas

Diesels Motorer slogs samman med med AB Atlas från Vasastan och företaget kallade sig i fortsättningen AB Atlas Diesel. Företagets hela produktion flyttades till Sickla. Så småningom koncentrerade man sig på tryckluftsteknisk utrustning och ändrade 1956 namnet till Atlas Copco.

Dekorativ bild
1928

Luftverkstaden

Den nya verkstadsbyggnaden kom tidigt att benämnas luftverkstaden, en benämning som syftade på den tillverkning av kompressorer som bedrevs här. De tyngre momenten var förlagda längst ned och gick mot lättare industri allt eftersom man kom längre upp i byggnaden.

Dekorativ bild
1932

Marcusplatsen

Verkstadsgården anlades som en park där rester av bergig ängsmark förstärktes genom nyplanteringar av bland annat parkträd. Verkstadsgården kom efter hand att benämnas Marcusplatsen med hänsyftning på såväl det stora torget i Venedig som Wallenbergssfärens ledare.

Dekorativ bild
1997

Ljungberggruppen

Ljungberggruppen, nuvarande Atrium Ljungberg, köper mark och fastigheter i Sickla av Atlas Copco. Här börjar resan att omvandla industriområdet till en levande stadsdel med handel, bostäder, arbetsplatser, kultur och utbildning.

Dekorativ bild
2002

Dieselverkstaden

En av ursprungsverkstäderna byggs om till kulturcentrum. Här inryms bibliotek, konsthall och scener och så småningom även klätterhall, restaurang och biograf. Några år senare växer köpkvarteret i Sickla när Sickla Galleria invigs 2005.

Dekorativ bild
2017

Tvärbanan förlängs

Tvärbanan förlängs till Sickla station som blir en viktig knutpunkt i kollektivtrafiken, med anslutning till både Saltsjöbanan och bussar.

Dekorativ bild
2020

Nobelberget

På tomten som binder ihop Sickla med Hammarby Sjöstad utvecklar Atrium Ljungberg Nobelberget med 500 bostäder, kreativa kontor, kultur, natur och mötesplatser. De första boende flyttade in hösten 2020. Gamla byggnader har bevarats. I den gamla Formalinfabriken finns kafferosteri med uteservering och Panncentralen med sin karaktäristiska skorsten har omvandlats till förskola i magisk miljö.

Dekorativ bild
2020

Curanten

Hälsohuset Curanten invigs. Huset byggs delvis upp med återbrukat ursprungligt tegel från 1898 för att bibehålla områdets industrihistoriska karaktär. I huset samlas aktörer inom vård och hälsa, såsom vårdcentraler, tandläkare, naprapater, mvc, bvc och babysim.

Dekorativ bild
2021

Hotell Tapetfabriken

I början av 1900-talet flyttade Kåbergs tapetfabrik till Sickla. Fram till 1940-talet tillverkades tapeter i fabriken. Fabriken byggs om till hotell med återbrukat tegel från den ursprungliga byggnaden. Clarion Collection Hotel Tapetfabriken öppnar till sommaren 2021.

Dekorativ bild
2024

Stockholm Wood City

Planerad byggstart för Stockholm Wood City – världens största urbana stadsbyggnadsprojekt i trä. 25 kvarter med 7000 arbetsplatser, 2000 bostäder, butiker, restauranger och nya mötesplatser, allt uppfört i trästomme. Projektet markerar en ny era för hållbar arkitektur och stadsutveckling och blir ett internationellt skyltfönster för hållbart byggande.

Dekorativ bild
2025

Sickla Central

Med sina 23 våningar blir Sickla Central ett nytt landmärke i Stockholm. Huset kommer att rymma kontor, restaurang och flera terrasser. Den nya tunnelbanan som byggs ut mot Nacka får en uppgång i Sickla Central.

Dekorativ bild
2027

STOCKHOLM WOOD CITY

Utbyggnaden av Stockholm Wood City kommer att ske etappvis där de första husen förväntas stå klara 2027. Det nya området kommer att erbjuda en pulserande, urban miljö med en mix av arbetsplatser, bostäder, restauranger och butiker.

Dekorativ bild
2030

Nya tunnelbanan

Utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm pågår Sickla får en tunnelbanestation längs nya blå linjen. Redan idag grävs arbetstunnlar för tunnelbanan under Sickla. Trafikstart för nya tunnelbanan är 2030.