Slakthusområdet

Välkommen till Slakthusområdet - Stockholms nya mötesplats för mat, kultur och upplevelser. Här kommer nya former av arbetsplatser och boenden växa fram för att tillsammans skapa en unik och kreativ stadsdel i Stockholm. 2033 ska det stå klart, men här händer det saker redan nu.

Se aktuella kontorsmöjligheter
Dina valda inställningar för cookies gör att du tyvärr inte kan se detta innehåll. Cookie-inställningar

Allt från streetfood till fine dining

Slakthusområdets historiska koppling till mat och mathantverk kommer fortsatt genomsyra platsens utbud. Tillsammans med några av världens främsta restauratörer fylls Slakthusområdet med allt från fine dining till moderna street foodkoncept. I samarbete med aktörer inom foodtech kan vi dessutom ta mathantverket till nästa nivå och utveckla framtidens ekosystem för mat med fokus på hållbarhet och hälsa.

Läs mer
Dekorativ bild

Allt från konst till livescener

Genom att bygga en plats som lever dygnet runt, med ett brett utbud inom kultur och upplevelser, blir Slakthusområdet en attraktiv stadsdel att besöka, arbeta och bo i. Slakthusområdet fylls med kultur, konst och nattliv och Förbindelsehallen blir platsens kulturella hjärta. De vackra gamla industribyggnaderna öppnas upp och här skapas rum för teater, film, dans, e-sport, konferenser och event. Här verkar det nya näringslivets kreatörer och kulturentreprenörer, vars innehåll även kan upplevas på scener i området. Genom att knyta samman skapande och upplevelse hålls stadsdelen levande från morgon till kväll.

Läs mer
Dekorativ bild

Arbets-platser för Tech design innovation

Den bredd inom kreativitet och innovationskraft som Sverige förknippas med internationellt kommer även återspeglas i Slakthusområdet. På kontoren och i kreativa kluster samlas de främsta aktörerna inom framtidens branscher med tech, design och innovation i fokus. Sida vid sida finns plats för allt från start-ups till storbolag, där mixen gör Slakthusområdet till en dynamisk miljö som gynnar utveckling och hållbar tillväxt. Här planeras för flexibla kontorslösningar, co-working och gemensamma digifysiska forum för samarbeten mellan branscher för snabbrörlig utveckling. Närhet till hotell och talangboende i en vibrerande storstadsmiljö ger företagen i Slakthusområdet rätt förutsättningar för att växa på en global marknad.

Läs mer
Dekorativ bild

Co-living och longstay

I Slakthusområdet bygger vi blandstad med både hyresrätter och bostadsrätter. I de kvarter vi utvecklar kommer medskapande och hållbar arkitektur att vara en ledstjärna. Att tillföra ett digitalt lager till våra bostadslösningar för allt från delningsekonomi till relationsskapande aktiviteter grannar emellan är något vi redan i dagsläget arbetar med och som vi självklart tar med oss in i planeringen för bostäderna i Slakthusområdet. Utöver de traditionella boendeformerna med hyresrätter, bostadsrätter och hotell ser vi över möjligheterna att bygga för nya former av boende som co-living och longstay.

Läs mer
Dekorativ bild

Akademi och utbildning

Starka band till den akademiska världen, men också andra former av lärande, förstärker Slakthusområdets identitet som en internationellt konkurrenskraftig plats för innovation och framtidskompetens. Här är det nära mellan akademi, forskning och näringsliv, vilket på ett naturligt sätt främjar öppenhet, samarbeten över gränser och tvärdisciplinära möten. Det livslånga lärandet blir en naturlig del av platsen, med yrkeshögskolor, akademiska institutioner och andra högre utbildningar men också förskolor och gymnasieskolor.

Ladda ner vår broschyr om Slakthusområdet
Dekorativ bild

På gång i Slakthusområdet

Läs mer om allt som händer
Dekorativ bild
Dekorativ bild

SLAKTHUSOMRÅDET C/O ATRIUM LJUNGBERG