Bostäder i Slakthusområdet

Dekorativ bild

Boende-kvarter

Bostadskvarteren kännetecknas av hållbar, tydlig arkitektur, många gemensamma ytor och en välplanerad balans mellan aktiva gaturum och lugna utrymmen. Genom att låta restauranger, caféer och butiker flytta in i bottenvåningarna skapas mer liv och rörelse. Här finns även gott om gröna ytor såsom större parker, små oaser och plats för stadsodling. Kombinationen av både hyres- och bostadsrätter i olika storlekar, tillsammans med ett starkt delningsfokus, ökar mångfalden och stärker gemenskapen. I närheten av företagen finns, förutom hotell, nytänkande boendeformer såsom co-living, longstay och talangboenden.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Dekorativ bild

Livet mellan husen

Genom välplanerade flöden smälter lugnare bostadskvarter naturligt ihop med en i övrigt livfull stadsdel, för att skapa ett upplevelserikt stadsrum som samtidigt känns tryggt och säkert. Av erfarenhet vet vi att en stor del av mänsklig aktivitet sker i gränssnittet mellan offentliga och privata utrymmen, och i Slakthusområdet är dessa kantzoner många och fulla av liv. Här finns levande bottenvåningar där ytor för co-working delar utrymme med studios och caféer, medan gator och torg fungerar som naturliga kontaktytor för såväl möten som evenemang. Parker och grönområden erbjuder flexibla samlingspunkter som lockar till både paus och avkoppling, men också till spontanidrott, rörelse och event året om.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Dekorativ bild