Bostäder adderas för att skapa en levande stad - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Bostäder adderas för att skapa en levande stad

När Atrium Ljungbergs bostadssatsning lanseras under 2017 så var ambitionen tydlig: Att bidra till en blandad stad som lever dygnet runt, och att skapa bostäder med en tydlig identitet.

Strategin är tydlig. Det är först när vi blandar handel, arbetsplatser, kultur, lärande och bostäder som det blir stad på riktigt. Och att skapa stad är själva kärnan för Atrium Ljungberg, som har visionen "Alla vill leva i vår stad".

Bostäder är ett relativt nytt ben för Atrium Ljungberg och av bolagets stora projektportfölj består cirka 35% av bostäder och hälften av kontor, handel, utbildning, hotell med mera. Dotterbolaget TL Bygg sköter byggandet, och det skapas en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

– Grunden för en riktigt bra stad är en bred mix av människor. Vi vill bygga bostäder för personer som söker en helhet – levande mötesplatser, nya upplevelser och naturliga länkar mellan jobb och fritid. Men vi vill också skapa ett så bra sammanhang som möjligt för våra hyresgäster. Tillskottet av bostäder är väldigt viktigt för våra hyresgäster inom handel, restaurang och service som får tillgång till ännu större kundflöden, dessutom under en större del av dygnet, säger Charlotta Gustafson, Head of Leasing på Atrium Ljungberg.

Bostadssatsningen pågår på ett flertal ställen i landet. I Gränbystaden har det hittills byggts 200 hyreslägenheter just nu pågår bygget av ytterligare ett hus. Under 2020 väntas också bygget av ett stort antal bostadsrätter att påbörjas. På Mobilia i Malmö finns det sedan tidigare drygt 270 hyreslägenheter och under 2020 står ytterligare ett 70-tal lägenheter inflyttningsklara. Och på Nobelberget i Sickla skapas en helt ny stadsdel med drygt 500 lägenheter, kreativa kontor, kultur, natur och mötesplatser. Hösten 2020 är det inflyttning i det första kvarteret. Totalt planeras över 1 200 nya lägenheter i Sickla.

Atrium Ljungberg vill bygga bostäder på många av de platser där bolaget finns i dag. Utöver Gränbystaden, Mobilia och Sickla planeras för bostadsbyggande i bland annat Slakthusområdet i Stockholm och i Bas Barkarby i Järfälla. Varje bostadsprojekt kommer att anpassas speciellt efter platsen, och efter de människor som kommer att bo där. Atrium Ljungberg tittar även på möjligheten att hitta samarbeten med lokala aktörer, för att kunna erbjuda nya typer av mervärden för de boende och nya intäktsmöjligheter för verksamheterna på platsen.

– Målsättningen är att utveckla morgondagens tjänsteutbud och att knyta samman de verksamheter och människor som finns på våra platser. Tänk dig att få frukostkassen levererad på dörrhandtaget, direkt från det lokala bageriet!