Ett helt hus för vård och hälsa - Atrium Ljungberg

Ett helt hus för vård och hälsa

En ny stadsdel måste byggas på en hållbar grund. För oss innefattar hållbarhet även hälsan. Att få vård när du behöver, men också före och efter. När vi nu bygger Curanten, ett helt nytt hus med fokus på vård och hälsa, utgår vi från den övertygelsen. Vi har träffat Mikael Wessblad som arbetar som Retail Leasing Manager för att höra mer om projektet och vilka aktörer som kommer att finnas i huset.

Berätta om Curanten, vad är det?
Curanten är ett av Atrium Ljungbergs många projekt i Sickla. Det blir ett hus som helt fokuserar på vård och hälsa, som ett slags ekosystem för vård- och hälsoaktörer. Människors hälsa beror både på bra vård och hälsofrämjande åtgärder och i Curanten samlar vi allt på ett lättillgängligt sätt. Det ger en bättre helhetslösning för både patienter och klienter. 

Vilka aktörer kommer finnas i huset?
I Curanten kommer man hitta till exempel vårdcentral, barnavårds- och mödravårdscentral, babysim, tandläkare, sjukgymnaster och dietister. Vi har redan avtal med bland annat vårdcentral och kommer snart kunna presentera fler aktörer. I de publika lokalerna längs gatan vill vi bland annat skapa ett kluster av aktörer inom hälsosam mat som samspelar med husets identitet. Sickla har en medveten kund som vill äta mer hälsosamt, vilket bekräftas av att både Paradiset och Urban Deli finns här. Förutom mataktörerna kommer det finnas flera lokaler kopplat till friskvård och hälsa, till exempel gym och apotek. 

Hur kommer Järnvägsgatan förändras?
Järnvägsgatan kommer bli en levande gata som knyter samman Sickla Galleria med Hesselmans Torg. Vi planerar att även öppna upp Dieselverkstadens fasad och kan därmed skapa en stadsgata med uteserveringar och bra flöde av människor. 

Varför ska man ha sin verksamhet just här?
Det är ett fantastiskt läge i och med att Järnvägsgatan är en naturlig förlängning av gallerian och ansluter till kontorsfastigheterna där bland annat Urban Deli ligger. Curanten kommer dessutom ha ett ännu bättre läge om några år när tunnelbanan förlängs till Nacka. En av stationerna hamnar i Sickla och en av uppgångarna ligger precis vid Curanten. Huset blir det första man möter i Sickla oavsett om man kommer med tunnelbana, Saltsjöbanan, tvärbanan, bussar eller om man parkerar bilen i galleriagaraget. Idag finns drygt 5000 arbetsplatser i Sickla, en siffra som kommer stiga kraftigt inom bara några år. Dessutom byggs massor av bostäder i området vilket gör att flödet av människor bara kommer att öka.