Så håller du som chef ihop teamet på distans - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Så håller du som chef ihop teamet när alla jobbar hemma

Många arbetsplatser uppmanar just nu anställda att arbeta hemifrån. I och med detta har chefer och ledare hamnat i en helt ny situation som för många är svår att hantera. När man dessutom leder team på distans i tider av osäkerhet och stress är det viktigt att behålla fokus på individerna i gruppen. Vi har tagit fram några tips på hur du som chef eller arbetsgivare kan underlätta arbetet med att leda på distans.

Håll samman gruppen

Sätt upp ett kort dagligt möte alternativt en avstämningsfika över video. Här behöver ingen specifik agenda finnas, skapa istället möjlighet för gruppen att få energi, trygghet och stöd av varandra och att för dig som chef att kunna iaktta samspelet.

Stäm av individuellt

Ta kort individuell kontakt varje dag med alla i ditt team. Det behöver inte vara på video utan kan vara ett samtal, chat eller vad som känns ok för medarbetaren. Stäm av att alla är ok och mår bra. Många är ovana att arbeta hemifrån och har svårt att hantera gränsen mellan arbete och privatliv.

Prioritera tillsammans

Det är viktigt att man med varje medarbetare går igenom vad som är prio i närtid. Vid behov kan ni sätta upp en delad ”att-göra-lista”. Genom att gå igenom vad som skall göras kan man också identifiera om medarbetaren tycker att någon specifik uppgift är svårare än annan att genomföra i den ”nya” arbetsmiljön.

Läs även våra tips på hur du bäst arbetar effektivt hemifrån.