Så skapades Sveriges snyggaste kontor - Atrium Ljungberg

Så skapade vi Sveriges snyggaste kontor

Atrium Ljungberg satsar på att skapa framtidens kontor, som speglar moderna företags behov och förväntningar. Som ett led i arbetet genomförde vi under 2018 ett gediget arbete med att utveckla vårt egna huvudkontor. Det nya kontoret är helt aktivitetsbaserat och skapat för att främja samarbete, kreativitet och effektivitet. Kontoret fungerar också som showroom och inspiration för nya hyresgäster och samarbetspartners.

I samband med utvecklingen av det nya huvudkontoret gick vi på Atrium Ljungberg över till ett helt aktivitetsbaserat arbetssätt, något som avspeglar sig i såväl design som disposition. Hos oss finns inga fasta arbetsplatser, istället är ytan uppdelad i olika miljöer, där medarbetarna kan välja plats utifrån behov och arbetsuppgift. På kontoret finns allt från helt tysta zoner, telefon- och mötesrum till större gemensamma arbetsbord, co-workingytor och lounger. Istället för egna skrivbord har varje medarbetare eget skåp.

- Vi vill ligga i framkant med vårt kontorserbjudande och är väldigt stolta över vårt egna nya huvudkontor. Under året har vi fått mycket uppmärksamhet och vunnit en rad priser, bland annat tävlingen Sveriges snyggaste kontor. Det här är en modern och estetisk arbetsplats som verkligen stimulerar samarbete, kreativitet och effektivitet, vilket är avgörande parametrar för att ett företag ska lyckas idag, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

- 2018 var Atrium Ljungbergs mest intensiva år någonsin. Aldrig tidigare har vi gjort så många stora affärer och resultatet var det bästa i bolagets historia. Givetvis beror detta på en mängd faktorer men att våra medarbetare trivs och kan prestera bra på sin arbetsplats ser jag som en av de viktigaste anledningarna till att vi är så lyckosamma, fortsätter Annica.  

Alla medarbetare var involverade i processen med att skapa det nya kontoret. Vi arrangerade tidigt workshops för att gå igenom planlösningen och zonerna, men även för att medarbetarna skulle få möjlighet att lyfta frågor och farhågor. Allt för att övergången till det aktivitetsbaserade arbetssättet skulle kunna ske så smidigt som möjligt. Alla medarbetare gick dessutom en utbildning i personlig effektivitet som bland annat syftade till att lära sig de digitala verktygen bättre och att på sikt bli helt papperslösa.

I skapandet av det nya huvudkontoret hämtades mycket inspiration från hotell som ofta erbjuder välkomnande och rogivande miljöer med hög servicegrad. Ett annat ledord har varit att utveckla ett kontor som är långsiktigt och hållbart. Därför har det varit viktigt att välja material och möbler som rimmar med detta. Snickerier, textilier, möbler och arbetsverktyg är producerade lokalt eller av utvalda leverantörer som har en tydlig hållbarhetsprofil. 

I processen har vi lyssnat och tagit tillvara på initiativ som kommer från medarbetare. Och vi ser att det har givit effekt! I en undersökning svarar medarbetarna att de trivs i lokalerna och att dessa, genom sin utformning, har öppnat upp för enklare och nya samarbeten. Men det nya kontoret ger även möjlighet till större fokus och återhämtning, säger Helena Martini, HR-chef. Att vi dessutom för sjätte året i rad är på listan över de bästa arbetsplatserna i Sverige visar att vi arbetar rätt, långsiktigt och konsekvent, avslutar Helena Martini.

kontakta oss

Vill du ha hjälp med att skapa din nya arbetsplats? Tveka inte att höra av dig!

Petter Klingofström
Leasing Manager Project
Kontakta mig