Kontoret visar vägen - Atrium Ljungberg

Kontoret visar vägen

Utmaning
Fujitsu längtade efter ett huvudkontor som representerade bolaget både genom sin utformning och med sin synlighet. Bakgrunden var att bolaget under ganska kort tid hade gått från att leverera IT-produkter som datorer, servrar och lagringsprodukter, till att verka i hela spektrumet av tjänster och lösningar inom den digitala arenan.

Såhär gjorde vi
Vårt arbete som kontorsutvecklare och hyresvärd handlade i det här fallet till stor del om att möta Fujitsus interna process efter ingånget avtal. Genom en tät följd av projektmöten och workshops blev kontoret något som verksamheten verkligen uppskattar och tycker tillför nya värden.

Resultat
Fujitsus nya kontor i Nod i Kista upplevs idag som en levande förebild för hur man framgångsrikt gör ett kulturellt skifte i samband med den rent fysiska förflyttningen. De nya lokalerna speglar Fujitsus varumärke och positionerar företaget bättre, både med sin utformning och med sin synlighet.

Kontoret har blivit ett levande exempel på de tjänster som Fujitsu säljer. I och med bolagets digitala transformation och ökade mobilitet har kontoret blivit en levande demonstration på hur IT kan stödja ett modernt kontor. Effekten har visat sig i form av att kunder som besöker kontoret ofta lämnar Fujitsu med ett uppriktigt konstaterande om att de gärna återvänder. Många gör också precis det – återkommer för fler möten och arbete. Kontoret har helt enkelt blivit en relationsskapare till kunden, ett sätt att bygga varumärke. 

Läs mer om hur Atrium Ljungberg hjälper Fujitsu att använda sitt kontor som en relationsskapare med både sina kunder och medarbetare. Och hur kontoret kan skruva upp verkningsgraden och bli en central del i den digitala transformationen.

Fujitsu

Ladda ner PDF

”Effekten har redan visat sig i form av att kunder som kommer hit för möten ofta lämnar oss med ett uppriktigt konstaterande om att de gärna återvänder.”
Björn Landerberg, marknadschef, Fujitsu Sverige

FAKTA

Verksamhet
Fujitsu, ett av världens största IT-tjänsteföretag, hjälper kunder att utveckla sin verksamhet med kompetens och produkter inom informations- och kommunikationsteknik.

Antal medarbetare
600 i hela Sverige, omkring 200 på stockholmskontoret.

Lokalens viktigaste uppgift
Att dels stärka vår position genom att tydligare kommunicera vad Fujitsu står för med kontoret och dels att förändra vår företagskultur och göra oss till en tajtare och med effektiv organisation och attraktiv arbetsgivare.

Area
4 000 kvadratmeter.