Hybridvägskäl - vem väljer rätt? - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Hybridvägskäl - vem väljer rätt?

I takt med att allt fler kontor öppnas har många följt vilka linjer de stora techbolagen väljer framåt. Netflix meddelar att personalen ska tillbaka till kontoren, Apple inför en strikt hybridmodell där man tillåts jobba hemifrån max två fasta dagar i veckan och Spotify lanserar en individanpassad modell där medarbetaren själv får bestämma. Tre techbolag med tre olika strategier när kontoren återigen öppnar upp.

När arbetsplatser återigen börjar öppna sina dörrar, efter ett och ett halvt års distansarbete för många medarbetare, lägger nu företag planen för hur arbetet ska se ut framåt. Tre av fyra vd:ar vill att medarbetare jobbar på kontoret mellan 50 och 100 procent under de nästkommande åren, visar Atrium Ljungbergs och Novus undersökning Framtidens kontor och arbetsliv (2021).

Många längtar tillbaka till gemenskapen på kontoren, men kan också tänka sig att, ibland, arbeta från den lokala satellithubben eller coworking-alternativet några kvarter från hemmet. Tillgången till flera kontor spås bli den nya normen.

Både internationellt och i Sverige sker nu en utveckling som, för att forma de ultimata arbetsplatserna, tar tillvara det bästa från distansarbetet, nämligen underlättandet av livspusslet. Mindre restid är den främsta fördelen med att arbeta på distans, enligt åtta av tio anställda inom tjänstemannasektorn, och drygt hälften av de tillfrågade anger ett enklare livspussel som främsta fördel.

bubblaEnligt Lena Lid Falkman, forskare i ledarskap på Handelshögskolan i Stockholm, befinner vi oss just nu i nästa fas av kontorets utveckling. Om ’ABW 2.0’ [Aktivitetsbaserad arbetsplats] handlade om att anpassa kontor till att bli ännu mer flexibla – aktivitetsbaserat med inslag av coworking – innebär ABW 3.0 att kunna ta del av ett socialt sammanhang med kollegor på huvudkontoret, kombinerat med hemmakontor och hubb i närheten av hemmet.

Techjättarna väljer olika vägar

Maral Babapour Chafi forskar om samspelet mellan människa och teknik i arbetslivet på Institutet för Stressmedicin i Göteborg. Ett av hennes fokusområden har varit aktivitetsbaserade kontor, men i och med pandemin ligger nu allt större fokus på hur distansarbete formar framtidens arbete.

Netflix, Apple och Spotify har valt olika typer av lösningar för sina anställda post-pandemin. Vilken modell tror du kommer visa sig att vara bäst och varför?
– Jag skulle säga att den bästa lösningen är att testa och vara flexibel i att kunna ändra modell. När människor under en lång period blivit tvingade att jobba på distans har det visat sig att det inte fungerat bra för alla. Med den bakgrunden är det viktigt att se till individens behov. Nu när många kontorsarbetare har fått förmånen att jobba på distans har vissa uppskattat den och andra inte. Att ta ifrån en förmån eller möjligheten, så som Apple gjort, leder till friktioner som i framtiden kan innebära en högre personalomsättning. Det är viktigt att ta vara på varje verksamhets och individs behov kopplat till arbetsuppgifter som ska utföras.

Vad är den största utmaningen framåt för hybridarbete?
– Många gånger misstolkar man att rättvisa ska vara samma för alla. Att alla ska vara på sin arbetsplats med liknande prylar anses definiera rättvisa. Men människor har olika förutsättningar. En rättvis lösning ur ett användarcentrerat designperspektiv är att ge samma valmöjligheter till medarbetare, och inte påtvinga en lösning som inte passar deras förutsättningar, preferenser och behov.