Därför längtar yngre medarbetare till kontoret - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

De yngsta medarbetarna längtar mest tillbaka till kontoren, varför är det så?

Om det är något människor världen över har upptäckt under pandemin så är det sitt lokala kvarter. Människor vill arbeta, bo och leva i kvarter som de kan identifiera sig med, och det är extra tydligt när det gäller Generation Z.

I Sveriges fyra största städer uppger var tredje tjänsteman att det viktigaste med kontorets placering är just ett kvarter med profil och serviceutbud som matchar egna värderingar och intressen, enligt Atrium Ljungbergs och Novus undersökning Framtidens kontor och arbetsliv (2021). Närhet till en kopp kaffe som bryggts med hantverksmetoder, ett stort varierat utbud av restauranger och kaféer, cykelverkstad och gymkedja man redan är medlem i, är några av de saker som anges som viktigt vad gäller kontorets placering.

Anders Parment är forskare, föreläsare och generationsexpert vid Företagsekonomiska Institutionen på Stockholms universitet. Till våren släpps hans bok om Generation Z, en generation födda cirka 1995-2005.

De yngsta medarbetarna längtar mest tillbaka till kontoren, varför är det så?
– För fyra år sedan var 25-åringarna ganska bortskämda och hade höga förväntningar på arbetsmarknaden. De har inspirerats av företag som pratat om lifstyle-coacher, kuddrum och påkostade kickoffer. Konsekvensen av pandemin blir att de blir mer tacksamma över livet. De som är 20 idag kommer präglas av pandemin, deras framtidsplaner sattes på paus under pandemin. Jag märker på studenter att det är väldigt trist under en sådan tid i livet. Man tycker det är roligt att jobba, och inser att jobbet är viktigt för en. Nu vill de tillbaka till ett sammanhang och sociala kontakter.

Hur kan företag bäst attrahera talang från denna generation?
– Meningsfullhet och hållbarhet i arbetet. Samhället tittar ibland på begreppet hållbarhet för snävt, rent krasst ligger hållbarhet nära meningsfullhet, att företaget lever som det lär och inte bara gör fina utfästelser. Företag behöver jobba med hållbarhet så det blir meningsfullt, genuint och trovärdigt. Jag hade i våras 130 studenter som varje vecka fick skriva brev till mig. De pratade mycket om social hållbarhet, om hur organisationer måste leva upp till det.

Vad för typer av kvarter attraheras de yngsta medarbetarna av?
– Forskning visar att det blir viktigt för den här generationen att bo i stan, nära jobbet. Oavsett om de är en, två eller fem dagar i veckan på kontoret blir det extremt viktigt var arbetsplatsen ligger. Den här gruppen prioriterar att äta lunch med kompisar i stan, ha närhet till kollektivtrafik. Attraktiva lägen kommer vara extremt viktigt i framtiden. Här finns en social gemenskap, oavsett stad. Det gäller både bostad och arbete.

Vad blir det högsta syftet med kontoret för Generation Z?
– Arbetsgivaren måste se till att kontoret är attraktivt nog för att människor ska komma dit. Den här generationen kommer åka dit mycket av sociala skäl. Men åter igen ser vi att meningsfullhet är det som styr, att arbetsgivaren gör något som är viktigt. Det har skett en omorientering från funktionella till emotionella kriterier när människor väljer arbete – en yngre generation vill ha mer nerv, inte för tillrättalagt och genuina människor som introducerar en till arbetsplatsen.