Från aktivitetsbaserat till relationsbaserat - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Från aktivitetsbaserat till relationsbaserat - Framtiden för det mänskligare kontoret

Efter snart två år med distansarbete längtar sju av tio tjänstemän allra mest efter kontorshänget. Arbetsplatsen som nav för gemenskap, kulturbyggande och sociala möten blir viktigare än någonsin. Välkommen till framtidens mänskligare kontor – bland teampoddar, experimentkök och symbiossalar.

Anställda och vd:ar är överens, framtidens kontor ska vara en samlingsplats för spontana, meningsfulla och stimulerande möten. Det visar Atrium Ljungbergs och Novus undersökning Framtidens kontor och arbetsliv (2021) bland 1 000 tjänstemän och 200 vd:ar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Hela sju av tio anställda anger att det är just hänget och gemenskapen med kollegorna som de saknat under pandemin, och var fjärde uppger att ’en arbetsmiljö som skapar en känsla av tillhörighet’ är viktigt för att kunna utföra arbetsuppgifter på bästa sätt.

Cheferna går i samma linje och uppger ’plats för sociala ändamål’ som främsta syfte för kontoret år 2023. Sex av tio vd:ar och företagsledare anser även att ’socialt sammanhållande och trivsamt’ är viktigast när det kommer till beslut kring kontorets design. För svenska storföretag som djupintervjuats i Atrium Ljungbergs insiktsstudie bygger framtida arbetsplatsstrategier i stor utsträckning på att tillgodose behov för den relationsbyggande arbetsplatsen där nya idéer kan genereras tillsammans.

– Den sociala delen är en stark dragkraft till att komma tillbaka till kontoret, säger Lars Kyringer, fastighetsansvarig på H&M, som nu anpassar sina lokaler och öppnar upp för ett nytt, post-pandemiskt arbetsliv.

– Det går inte att driva kreativa processer i Teams, vi kommer att behöva ses. Kontoren kommer bli till mer av avstämningsplatser, där vi stämmer av med varandra och synkroniserar. På hemmaplan kan vi justera och modellera. Arbetsplatsen blir en samlingsplats, bekräftar han.

Personligheter sätts i fokus

Enligt Atrium Ljungbergs insiktsstudie är ett av kontorets främsta syften i framtiden att agera plats för kreativitets-och innovationsprocesser. På olika håll i världen går företag i bräschen för att utforma sina kontor med just detta syfte. Microsofts kontor i Israel har utvecklats för att likna en stad där alla beståndsdelar som krävs för en produktiv arbetsdag ska finnas nära till hands. I dess så kallade ’Healthy mind platter’ ska medarbetarens behov av vila, återhämtning, lek och kreativitet uppfyllas.

Det kanske mest uppseendeväckande kontoret just nu är Googles post-pandemi-arbetsplats i Mountainview, Kalifornien. Planerna började redan innan pandemin och bygger på forskning kring vad den unga Generation Z säger sig behöva för att ta till sig kunskap och kreativitet. I stället för öppna landskap finns här privata rum, så kallade ’team-poddar’ anpassade för att även möta deltagare på distans, en ’lägereld’ för digitala möten där deltagare syns på stora skärmar, och utomhustält för att kunna insupa naturen utanför medan möten pågår. Dessutom finns här uppblåsbara väggar styrda av robotar för att flexibelt kunna skärma av sig själv, och stolar som spelar vitt brus för att dämpa omkringliggande distraherande ljud.

Googles post-pandemi-arbetsplats i Mountainview, Kalifornien. Foto: Google

Framtidens kontorsmiljö kommer med andra ord vara alltmer anpassad för individers olika beteenden och behov. Enligt brittiska författaren och entreprenören som myntat begreppet ’The Nowhere Office’, Julia Hobsbawm, anpassas just nu många kontor till att sätta människan i centrum, där medarbetare ska kunna välja hur de vill jobba just den dagen. Om det så är genom samarbete med andra eller i ett tyst fokusrum.

– Många människor saknar idag det sociala, att spontant springa på varandra. Men blir kontoret bara en upplevelseplats kommer fler föredra att jobba hemma. Nu måste vi fråga oss när just jag får ut som mest av att jobba på kontoret, och då blir det många behov som måste tillgodoses, säger Heléne Lidström, arbetsplatsstrateg och förändringsledare expert på förändringsprocesser och framtidens ledarskap.

Från kontorsplats till mötesplats

På spelföretaget Toca Bocas huvudkontor i Hammarby Sjöstad i Stockholm skapas också framtidens arbetsplats med hjälp av att sätta medarbetaren i centrum. I stället för att skala ned ytorna efter ett ökat distansarbete under pandemin, planerar företaget nu för större lokaler med ett primärt fokus: att bygga relationer. Begreppet ’kontor’ lämnar företaget bakom sig.

– Vi vill döpa om det till något annat. Campus, mötesplats eller något annat för att ge arbetsplatsen en annan känsla. Vi kommer inte längre gå till jobbet och sitta där i åtta timmar, det kommer inte att fungera. Som arbetsgivare måste vi vara öppna för hybridtänket. Kontoret kommer att bli en plats för sociala möten och kreativt arbete, säger Lina Persson, Senior Experience Manager på Toca Boca. Förutom att erbjuda träningsmöjligheter och tjänster som underlättar work-life-balansen till sina medarbetare, lägger företaget stor vikt vid den fysiska miljön.

– En härlig kaffemaskin räcker inte längre, det krävs mycket mer. Vi kommer att behöva fler sociala aktiviteter och miljöer på kontoret som uppmuntrar till kreativitet. Det ska kännas mindre som en kontorsplats och vi behöver skapa fler ytor där människor samlas – alla ska känna att platsen är vårt gemensamma hem, säger Lina Persson.