Så kan kontorets arbetsmiljö förbättras i ett... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Så kan kontorets arbetsmiljö förbättras i ett identitetskvarter

Den egna identiteten innefattar mycket – inte minst var och med vad vi jobbar. Jobbet har dessutom stor inverkan på hur vi mår. Men hur kan kontorets omgivningar hjälpa till att skapa en bra och hållbar arbetsplats? Låt oss berätta mer om identitetskvarter och dess betydelse för en bättre arbetsmiljö på kontoren.

Identitetskvarteren har vuxit fram organiskt

Behovet av identitetskvarter har vuxit. Människor vill idag gärna bo och arbeta i områden där de trivs och som de kan identifiera sig med. Företag kan anpassa sig till detta och stärka sin identitet genom att vara verksamma i dessa områden. Historiskt såg många bara till kontorets insida och vad som behövdes finnas för att attrahera och stötta medarbetare. Det har sedan lett till att se över vad som bör finnas i byggnaden, som reception, service och restauranger, och vad själva huset säger om företagets varumärke. Nu börjar fler inse vikten av kvarteret man verkar i och vad det säger om företagets identitet.

Pandemin ledde till upptäcktsfärder i det egna kvarteret 

Under pandemin var människor tvungna att spendera mer tid i de egna kvarteren till följd av restriktioner och minskat resande. När vi nu spenderar mer tid utanför den lokala sfären vill många bo och jobba på platser de själva identifierar sig med. Man vill vara på en plats där allt från restauranger till gymkedjor matchar de egna värderingarna.

Identitet, meningsfullhet och medvetenhet

I rapporten om Hybriduniversum blir det tydligt att den fysiska platsen säger något om de som bor och arbetar där. Var vi rör oss är ett medvetet beslut och många gånger är det meningsfullheten som styr. Ett ypperligt exempel är Slakthusområdet. En plats med både syfte och historia som idag är ett av Stockholms mest intressanta områden. Här växer det fram en stadsdel präglad av innovation och kreativitet som är lite stökigare och friare än närliggande Södermalm.

I “Slaktis” ska människor omges av grannar i form av likasinnade, nydanande företag. Här kan du ta en eftermiddagsfika på Stockholm Roast för att sedan avsluta kvällen med en konsert på Fållan. Människor och företag som flyttar in vill kunna stå för de sammanhang de rör sig i och var de spenderar majoriteten av sin vakna tid. Idag är de emotionella kriterierna faktiskt viktigare än de funktionella när människor söker arbete.

Identitetskvarteret är mer än bara service

Var människor vill jobba är starkt kopplat till utbudet runt arbetsplatsen, men det är tydligt att identitet är större än behov. Identitetskvarter innefattar nämligen mer än bara själva servicen i området. För medan vissa vill ha yogastudio nära jobbet, värdesätter andra en cykelverkstad. Men vi vill också att utbudet rimmar väl med vår identitet. För det är rätt stor skillnad mellan att äta lunchen på en krog med vita linnedukar och ett ekologiskt café. Eller att hålla aw:n på en stimmig ölhall jämfört med en stillsam vinbar.

Kontoren förändras, men arbetsmiljön måste bestå

Hur bidrar då dessa identitetskvarter till en bättre arbetsmiljö? Egentligen är det inte svårare än att människor trivs och mår bra när de befinner sig i miljöer de kan identifiera sig med. Miljöer där de är bekväma och omger sig med människor med samma värderingar som de själva. När vi trivs mår vi bättre – och människor som mår bra presterar också bättre.

Att kunna jobba nära ateljéer, teatrar, restauranger – eller den typ av underhållning som medarbetarna föredrar – underlättar även det sociala livet. Det är svårare att få till den typen av viktiga umgänge och nöje om man jobbar på en plats långt ifrån det föredragna utbudet.

Generation Z är ett med jobbet

En tydlig företagsidentitet blir allt viktigare när nya generationer entrar arbetsmarknaden. Generation Z tar praktiska företeelser som service och närhet till kollektivtrafik för givet och fokuserar istället på värdeskapande funktioner. De vill vara omgivna av inspirerande människor som utvecklar dem. Därför ökar möjligheterna att attrahera rätt medarbetare, som trivs och mår bra, när man befinner sig på rätt plats.

Den myllrande staden kräver perfekt avvägning

För att skapa en intressant, levande stad som tillåter möten med människor krävs en noggrann avvägning mellan bostäder, kontor och handel i området. Om det byggs för många bostäder får området en viss känsla, och med för mycket handel blir känslan en annan. Därför krävs en mix av allt för att ge liv åt en attraktiv stad där människor kan jobba, bo, leva, mötas och må bra.

Slakthusområdet – växande och välkomnande

Nyckeln till framgångsrika, välmående identitetskvarter är att platser tillåts växa. Petter Klingofström, affärstrateg på Atrium Ljungberg, berättar:

– För att ta Slakthusområdet som exempel är det en plats som haft en i det närmaste otyglad historia. Här har de unika kvarteren tillåtits växa fram utifrån de behov som finns och här står vi nu i färd med att växa åt ett nytt håll. Det är ett spirande, kreativt område med resurser och potential som måste få förbli tillåtande, välkomnande och öppensinnigt för att människor ska kunna trivas – och därmed få en bra arbetsmiljö.