”Psykologisk trygghet i grupp kommer vara... - Atrium Ljungberg

”Psykologisk trygghet i grupp kommer vara attraktivt”

Måndagen den 21 februari arrangerade vi ett webbinarium där hälsa på jobbet stod högst upp på agendan. Seminariet tog avstamp i Atrium Ljungbergs insiktsstudie Hybriduniversum - Flera framtider för arbetslivet. Vår eminenta keynote var Sissela Nutley, som har disputerat inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hon är även medförfattare till boken Hälsosegrar: Den vetenskapliga vägen till ett friskare liv där en helhet kring hälsan undersöks. Bland annat beskrivs hjärnans grundläggande behov och hur arbetsplatsen kan ta hänsyn till dessa för att bli mer attraktiv.

Vad definierar en bra respektive en mindre bra arbetsmiljö, ur ett hälsoperspektiv?

– Det viktigaste att komma ihåg är att arbetsplatsen är inget utan människorna där. Det bör finnas förutsättningar för spontana möten vid kaffemaskinen. Men även förutsättningar för fokus. Jag vill också trycka på hjärnvila, det vill säga möjlighet till aktiv återhämtning under arbetsdagen. Antingen att det finns rum för det, att man kan gå undan och få lugn och ro, eller uppmuntras till en promenad för att låta tankarna landa.

Den sociala aspekten på kontoret, vilken påverkan har den på vår hälsa? 

– Vi är flockdjur, och det är en del av våra absoluta grundläggande överlevnadsinstinkter att vi får vara med, blir hörda och sedda. Att inte bli utesluten ur flocken är en av våra primära drivkrafter. Ses människor bara digitalt finns risk att vi övertolkar känslan av att inte vara omtyckt. Vi behöver ge och få bekräftelse i att vi fortfarande är viktiga för varandra, och det gör vi när vi ses. Det vi får fysiskt är lugnande signaler så som ögonkontakt, ett leende, någon som visar uppmärksamhet. Respekt i kroppsspråk när vi vänder oss till varandra, gör att anknytningshormonet oxytocin frisätts, vilket även är stresshämmande. Vår biologi gör inte skillnad på arbets- och privata situationer utan närhet och tillit till andra människor behövs även när vi jobbar.

Psykisk hälsa hamnar allt högre upp på agendan, speciellt hos den yngre generationen. Vad kan det betyda framåt för företagsledare och arbetsplatser? 

– Vi kan befinna oss i en generationskrockstid. Yngre generationer har en ny typ av inställning: ’Om jag ska spendera så pass många timmar av mitt liv på arbetet, ska jag då gå till ett ställe där jag inte trivs, eller inte känner mening?’. Det är ett mer holistiskt tankesätt som medför högre krav på arbetsgivaren. Vi måste mötas i det här, och hitta nya former; vad är egentligen arbetsgivarens roll? Ju mer arbetsplatsen kan ta ansvar för medarbetares psykiska välmående, ju fler verktyg kommer att utvecklas. Det kan handla om att fråga: ’Jag hör att du är orolig för det här och det här, kanske vill du prata igenom det med företagspsykologen, eller använda de här självhjälpsverktygen?’. Kunskapsnivån är så pass hög att konversationerna inte längre behöver kännas läskiga.

Om du fick drömma fritt, vilka rum/aktiviteter/andra parametrar som främjar fysiskt och psykiskt välmående ser du på arbetsplatsen i framtiden?

– Det som vi är inne på nu kommer förstärkas. Ju fler simpla uppgifter som automatiseras, ju mer kommer människor ägna sig åt att vara medmänskliga; att samarbeta, skapa förutsättningar för kreativitet och nya idéer. Mötesplatsen är jätteviktig för det. Hälsofrämjande aktiviteter och skapandet av psykologisk trygghet i grupp kommer vara attraktivt. Arbetsgivare kommer titta mer på förutsättningar för att skapa formen för det.

 

Ta del av webinaret "Arbetsplats om hälsopalats?" i efterhand här.