Wellness-kulturen flyttar in på kontoren - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Wellness-kulturen flyttar in på kontoren - och kontoren ut i naturen

Det blomstrar på framtidens kontor – på terrassen, arbetsplatsen och i företags resultat. När kopplingen mellan hälsosamma medarbetare och byggnader stärks, skapas välmående i många nivåer. Vad sägs om ett utomhuskontor, färskt syre vid ditt skrivbord eller rum för återhämtning?

Vad krävs egentligen för att skapa kontor där människor mår bättre och arbetar som bäst? Lyckoforskning visar att människor är som lyckligast när de upplever gemenskap; en stad byggd runt samhörighet skapar välmående och mening. På samma sätt visar Atrium Ljungbergs och Novus undersökning Framtidens kontor och arbetsliv (2021) att en av de största drivkrafterna för människor att nu återvända till kontoren är för gemenskapen med kollegor.

Forskare såväl i Sverige som internationellt undersöker nu hur arbetsplatsen skulle kunna bli en arena för hälsofrämjande insatser. Utbudet av aktiviteter blir större – arkitekter vittnar om hur gym, yogasalar och meditationsrum flyttar in på kontoren. Detta stämmer väl överens med förväntningar från medarbetare i Sveriges fyra största städer. I Atrium Ljungbergs och Novus undersökning framgår att rum för preventiv hälsa – så som yogastudio, gym och återhämtningsal – är allra mest intressant på kontoret i framtiden, av åtta alternativ.

– Om företag vill ha sina medarbetare tillbaka till kontoret måste dessa få tillgång till exceptionella platser. Då får man inte bara hälsosamma människor, men också företag, säger Ann Marie Aguilar, vice vd i Europa för den amerikanska organisationen Well Building Institute.


Närhet till naturen blir central

Närhet till naturområden eller biofilisk inredningsarkitektur är något som blir allt vanligare när nya kontor planeras runt om i världen. Faktum är att miljöer som imiterar naturen, eller ger tillgång till den, sänker blodtryck och kortisolnivåer, ökar koncentration och förstärker immunförsvaret, visar forskning från bland andra Harvard University4.

Enligt Susanna Toivanen, arbetslivsforskare och professor i sociologi vid Mälardalens högskola, visar forskning inom miljöpsykologi att närhet till natur minskar stress, ökar den  empatiska förmågan, samarbetsviljan och välbefinnandet samt ger bättre hälsa. På ett enkelt sätt bör man därför bjuda in naturen i arbetslivet. Det kan vara i form av promenadmöten i naturen, men också genom utekontorsarbete i fasta och mobila utomhuskontor, beskriver Susanna Toivanen. Hennes forskargrupp har precis genomfört projektet StickUt Malmö, där Malmö stads personal fått testa olika former av utekontorsmöjligheter.

– Att jobba utomhus har positiva effekter på individen. Människor får ta egna beslut om till exempel när man behöver gå ut och reflektera, något som motverkar bland annat trötthet och bidrar till återhämtning under arbetsdagen. Samtidigt ser vi att människor får skuldkänslor när de avviker från det vedertagna arbetssättet på kontor, det vill säga att sitta vid ett skrivbord. Vår slutsats är att arbetsgivare, chefer och stadsplanerare behöver gå i bräschen för att etablera nya sätt att kontorsarbeta där utemiljöer är hälsofrämjande arbetsmiljöer, säger hon.