Så ser framtidens kontor ut enligt Sveriges... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Så ser framtidens kontor ut enligt Sveriges främsta arkitekter

Framtidens kontor har varierade miljöer, fler tilltalande funktioner och ett ökat fokus på de anställdas välbefinnande. Så beskriver några av Sveriges främsta arkitekter våra framtida arbetsplatser. Läs mer om vad som kommer försvinna från kontoren och få tips på hur en mer hälsosam kontorsmiljö kan utformas.

Hur skapas framtidens hållbara kontor?

Alexandra Hagen, VD för White Arkitekter, Stockholm

Det sker en transformation av det vi redan har, i form av återbruk och cirkularitet. Att företag är kreativa och ligger långt fram blir en varumärkesfråga. 

En annan intressant fråga för framtiden blir hur fastighetsägare och företag samutnyttjar lokaler på ett effektivt sätt för att öka hållbarhetsprestandan. För att undvika att lokaler står tomma kan kontoren få olika roller på dag och kvällstid. Det blir en minskad yta som är dedikerad till en hyresgäst och ökad yta som är dedikerad till flera.

Vad är det nya innehållet i framtidens kontor?

Rachid Lestaric, arkitekt och partner, Reflex Arkitekter, Stockholm

Variation är en viktig del, att inte ha monotona, enhetliga lösningar som löper genom långa rader. Det gäller variation i designuttryck, rumslighet, materialitet, ljusföring och platser för paus. Servicefunktioner på arbetsplatsen skapar trevnad och lugn. Avlastning skapar tid och medför att medarbetare inte behöver stressa lika mycket. I stället för att springa i väg på lunchen kan människor stanna kvar i kontoret eller huset och ta lunchen i lugn och ro.

Arkitekter måste våga lösa saker i detalj. Människor får känslan när de möts visuellt av materialen, drar i lådan, tar i trycken, drar fingret längs väggen – det påverkar upplevelsen och känslan.

Finns det något som kommer försvinna från kontoren?

Jonas Falk, arkitekt och partner, Strategisk Arkitektur, Stockholm

I diskussionen om att hemmet fungerar bättre för individuellt fokuserat arbete jämfört med hemmet/kontoret, kan man säga: ’bra, då löser medarbetarna det hemma’. Jag tror inte alls på hemmet som arbetsplats av en rad olika skäl. Vi vill att medarbetare ska attraheras att komma till kontor, med möjlighet att jobba hemma vid behov. Då måste fokusarbetet lösas bättre på kontoren, medarbetare få jobba i lugn och ro, mer fokuserat, med god ergonomi. Jag tror på många olika smårum som en viktig pusselbit.

Hur främjas mänsklig hållbarhet?

Marco Checchi, grundare, Studio Stockholm och Marie Holmberg, Studio director, Studio Stockholm

Pandemin har bidragit till ett ökat fokus på välmående. När medarbetare efterfrågar detta måste arbetsgivare ta i frågan för att bli attraktiva. Med en av våra kunder jobbar vi mycket med sinnen, som ljud, doft och taktilitet. Det finns smak kopplat till det också, såsom hälsosamma snacks i wellness-rummet. Rummen ger en återhämtning för sinnen, utan digital närvaro och med låg möblering för att ge ro för avslappning.

Hur kan kontor i framtiden få mer hälsosamma miljöer?

Lisa Jonsson, vd, Kanozi, Göteborg

Nu efterfrågas biofilisk design ännu mer och stort fokus läggs på hur det positivt påverkar personer som vistas i den miljön. Kontoren fylls med växter och taktila material, men det sker också en koppling till utsidan. Så fort vi har möjlighet vill vi skapa miljöer och rum utomhus. Ett cowork vi utformat har ett orangeri, utomhusarbetsplatser och på andra platser finns också löpbanor och utomhusträning.