Fokus på välmående och utveckling ger status fö... - Atrium Ljungberg

Fokus på välmående och utveckling ger status för arbetsgivare

christina.jpgHej Christina Björklund, senior forskare på Karolinska Institutet. Du beskriver att unga chefer är de mest uppskattade men också de som skattar sig själva lägst. Hur kan det gapet förhindras?

– Det handlar om att bygga upp självförtroende i unga. De är bättre ledare än vad de själva tror. Yngre chefer har inte samma erfarenhetsbas att gå tillbaka till, och är väldigt kritiska till sig själva. Speciellt unga kvinnliga chefer sätter hårda krav på sig själva. Det är viktigt att finna ett väldigt konkret stöd, från organisationen, både från äldre chefer och kollegor. HR får en betydelsefull roll. Det är effektfullt att ge unga inflytande och kontroll, att de känner sig viktiga och meningsfulla.

Finns det något som tyder på att en yngre generation ledare i dag är extra utsatt?

– I våra studier kan vi se att unga chefer upplever högre grad av stress och utbrändhet än deras äldre kollegor, men det är inget som direkt går att utläsa i studier att unga i dag är extra utsatta. Dock tyder mycket på att det finns andra förväntningar på unga i dag. Dessutom har de andra förväntningar på sin organisation. Många ställer väldigt höga krav på att kunna påverka, men också krav på balans, att jobbet inte är allt. Om de faktorerna saknas väljer många unga bort ledarskapet. Det är inte makten i sig som är det viktiga för dem, utan snarare att kunna påverka organisationen och de människor man jobbar med på ett positivt sätt.

Unga medarbetare ställer högre krav på att chefer ska vara emotionellt tillgängliga och anta rollen som en livscoach. Vad för krav ställer det på unga ledare i dag, hur handskas de med dessa krav?

– Yngre är mer relationsinriktade. Det finns inte samma typ av hierarkier bland dem och då förväntar sig medarbetare att chefen ska vara mer empatisk för unga medarbetare. Det mest stressande många gånger för unga ledare är att behöva hålla masken inför sin personal. Att du inte ska visa det du tänker och känner kan vara svårt för den här gruppen. Administration och mycket arbetsbelastning påverkar, men att anta en ”viss roll” är mest stressande.