”Vill du komma in i kostym, kom i kostym. Vill ... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

”Vill du komma in i kostym, kom i kostym. Vill du sitta i mjukisbyxor, sitt i mjukisbyxor. Var dig själv.”

Som en av Sveriges yngsta serieentreprenörer är Adrian Andersson tydligt präglad av sin generation. På hans teknikbolag Meitner prioriteras eget ansvar, kunskapsutbyte – och att göra skillnad.

Adrian Andersson har inte ens hunnit fylla 25 år, men han har redan startat fem företag under sin karriär. Det började på högstadiet som ett sätt att tjäna extra pengar till klassen, och utvecklades under gymnasiet till att samla IT-kompetens på skolor. I dag driver han Meitner, en alternativ skolplattform där skolans all information och data, allt från övergripande administration och schemaläggning till kommunikation mellan hem och skola, samlas på ett och samma ställe. Användarna är vårdnadshavare, elever, lärare och skolpersonal, och kunderna kommuner och privata friskolor.

Precis som Adrian Anderssons andra initiativ, startade han företaget utifrån ett behov han själv identifierade. I detta fall en frustration över skolans redan existerande digitala verktyg som han såg skapa stress bland lärare och elever, men också på ett djupare plan – en vilja att hjälpa skolor upptäcka psykisk ohälsa i det tidigare skede. Tillsammans med skolans elevhälsoteam tror sig Meitner på sikt kunna ge skolan rätt verktyg för att upptäcka avvikelser hos elevers prestation och välmående i tid.

– En hög andel högstadie- och gymnasieelever lider av någon form av psykisk ohälsa. Med rätt verktyg bör du kunna upptäcka avvikelser och mönster i ett tidigt stadie och på så sätt fånga upp dessa elever, säger han.

Ett högre syfte

Själv beskriver sig Adrian Andersson som en helt vanlig kille ”med halvkassa betyg större delen av studietiden, och en före detta mobbad mellanstadieelev.”

– Jag hade inga som helst framtidsplaner på den tiden. Förutom en brinnande önskan om att bli ”någon”, beskriver han. För honom och många av hans 20 anställda är det viktigaste i yrket att förändra samhället till det bättre.

– Vi ska göra rätt. Vi ska jobba med ett syfte som har en god inverkan. I det här fallet att förbättra skolan, både bland privata och offentliga aktörer. Trots risken att någon kopierar vår idé framåt och vi åker ut, har vi varit med och påverkat marknaden till det bättre i slutändan, säger han.

Läs mer i rapporten "Balansera"

Transparent ledarskap

Adrian Anderssons grundsyn på företagande är också vad som präglar hans syn på ledarskap. På kontoret uppmuntras alla att vara sig själva. Det finns ingen klädkod och inget sätt medarbetare ”måste” jobba på. Varje individs arbetssätt tas till vara på.

– Vill du komma in i kostym, kom i kostym. Vill du sitta i mjukisbyxor, sitt i mjukisbyxor. Var dig själv, och gör dig inte till. Det skapar trygghet, menar han, och liknar Meitner med ett kompakt och komprimerat team av olika människor och individer.

I en liknande anda uppmanas medarbetare på Meitner också att vara transparenta och öppna, både i och utanför jobbet. Detta sker till exempel i regelbundna workshops och teamaktiviteter där medarbetare från Meitners tre olika ben, sälj, customer success och tech, utbyter erfarenheter.

– När medarbetare sprider kunskap om sina arbetsuppgifter och vad man bidrar med, skapas en jättebra dynamik och förståelse för varandra, säger Adrian Andersson som också lyfter vikten av att ha roligt på jobbet.

– Alla måste gilla det vi gör, alla måste tro på det. Men det går ju hand i hand med att alla måste ha ett fungerande liv också, och må bra. Det kommer direkt gå ut över arbetet annars. Kan vi som bolag hjälpa till med något för att underlätta privatlivet också? Det är självklart något vi strävar efter och vill, därför prioriterar jag hela tiden att bygga starkare relation till teamet.

Variation ger energi

Senare i år ska företaget byta kontor och därmed öka fokuset på en mer hemtrevlig miljö med olika typer av rumsfunktioner. Ett socialt vardagsrum ska skapa en oas för avslappnade möten, medan mindre team och individer kan hitta fokus i smårum. Genom Meitners office first-kultur uppmuntras medarbetare att hitta synergier på plats, i både det lilla och stora. Samtidigt finns också ett flexibelt hybridarbetssätt i ryggraden hos många, pådrivet av Adrian Andersson.

– Det är inget fel på att ta en dag hemma. Vi har heller ingen exakt starttid på morgonen som alla måste följa. Den friheten tycker jag alla ska ha. Det viktigaste är att alla levererar det de ska i tid. Frihet under ansvar helt enkelt.

På frågan om var Adrian Andersson befinner sig om 10 år, och vilken typ av ledare han vill utvecklas till, är svaret i sann generation Z-anda.

– Mitt fokus är att driva stark tillväxt fram tills 2030, därefter kommer jag fundera på mitt nästa steg. Då är det mycket möjligt att jag kommer att röra mig vidare, och lämna över rodret till någon mer lämpad, och det har jag varit väldigt tydlig med till alla mina kollegor. Den dagen vi går in i förvaltningsläge kommer jag att tröttna.