Kapitalmarknadsdag CMD - Atrium Ljungberg

Kapitalmarknadsdag CMD

Vi kommer att genomföra en kapitalmarknadsdag i samband med att vi släpper vår bokslutskommuniké.

Atrium Ljungbergs kapitalmarknadsdag sker på bolagets huvudkontor, Smedjegatan 8.

Kapitalmarknadsdagen direktsänds och kan följas på:
https://tv.streamfabriken.com/sv-atrium-ljungberg-q4-2018

Telefonnummer för de som följer direktsändningen via länk och vill ringa in och ställa frågor:
Sweden : +46850558350
United Kingdom: +443333009263