Årsstämma 2020 - Atrium Ljungberg

Årsstämma 2020

Bolagsstämman 2020 kommer att äga rum onsdagen den 25 mars klockan 17.00 på Filmstaden Sickla, Nacka.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska
inkomma med begäran därom 5 februari 2020 för att ärendet ska
kunna tas med i kallelsen.

Med anledning av den höga risken för smittspridning av covid-19 vidtar Atrium Ljungberg ett antal försiktighetsåtgärder inför årsstämman som ska genomföras den 25 mars 2020. Vi kommer att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, bland annat genom följande åtgärder:

  • Inget mingel med förtäring kommer att anordnas i anslutning till stämman
  • Planerade anföranden kommer att begränsas i tid
  • Vi uppmanar alla som känner symptom (även lindriga) att närvara genom ombud. Detta anmäls via Atrium Ljungbergs hemsida
  • Om du redan är anmäld till årsstämman men inte avser närvara ber vi dig meddela detta på info@al.se

                                          
Atrium Ljungberg följer utvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på al.se