Årsstämma 2020

Bolagsstämman 2020 kommer att äga rum onsdagen den 25 mars klockan 17.00 på Filmstaden Sickla, Nacka.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska
inkomma med begäran därom 5 februari 2020 för att ärendet ska
kunna tas med i kallelsen.

Lägg till i kalender